123985

Skolas aicinātas apmeklēt izrādi – stāstu par brīvības cīņām "Mūžības skartie"
10.05.2022


SIA “Vilsons Production” un Jāņa Lūsēna mūzikas nams “Ozolu skola” aicina Latvijas skolas apmeklēt izrādi – stāstu par brīvības cīņām “Mūžības skartie”, kas notiks 2022. gada 10. maijā plkst. 14.00 Rīgas Latviešu biedrības Lielajā zālē.
  
A. Čaka poēmu cikls “Mūžības skartie” ir viens no latviešu literatūras klasikas stūrakmeņiem un pamatoti ierakstīts Latvijas Kultūras kanonā.
Aktieris Mārtiņš Vilsons, komponists Jānis Lūsēns un mūziķe Evija Mundeciema ietērpuši Čaka tekstus spēcīgā, patriotiskā, emocionālā un mākslinieciski sensitīvā valodā, kas ļauj līdzdzīvot un saprast latviešu strēlnieku varonību un neatkarīgas valsts izveides augsto cenu, kuru viņi samaksāja arī par mūsu brīvību un labklājību. 
Viens no A. Čaka daiļrades vadmotīviem bija personības brīvība, kas visspilgtāk izpaudās poēmu ciklā “Mūžības skartie”, kur strēlnieku tēli attēloti kā pilsoniskās un valstiskās brīvības iemiesojums. Daiļdarba liktenis bija tikpat sarežģīts kā Čaka dzīve – sākot ar vispārēju atzinību un beidzot ar valsts politiskās vadības un paša Čaka noliegumu. Cikla tapšana aizsākās 1930. gadā ar poēmas “Strēlnieku atgriešanās” publikāciju un tūlītēju lasītāju atzinību. Vēlāk, Čakam strādājot Latviešu veco strēlnieku biedrības izdevumu redakcijā un veidojot žurnālu “Latviešu Strēlnieki”, viņš satikās un iepazinās ar strēlniekiem un viņu cīņu stāstiem, no kuriem tapa poēmu cikls “Mūžības skartie”. 
   
Dažādos laikos atšķirīgi vērtētais darbs ir viens no svarīgākajiem un mākslinieciski augstvērtīgākajiem. To svarīgi atgādināt, izmantojot visus mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, padarot to saprotamu dažādu vecumu, tautību un reliģiskās piederības cilvēkiem. Ejot tālāk un iezīmējot nākotnes vīziju, jāizzina pagātni, lai ar cildeniem un mūsu tautas varoņu pašaizliedzīgiem piemēriem saprastu lietu kārtību un dotu iespēju jauniešiem augt pašiem. 
  
Lai apmeklētu izrādi, skolām līdz 22. aprīlim jāpiesakās e-pastā vilsonsproduction@gmail.com, norādot skolu, klasi, nācēju skaitu, atbildīgās personas kontaktus. 26. aprīlī tās skolas, kas būs pieteikušās pasākumam, tiks informētas, vai izrāde notiks. Minimālais dalībnieku skaits izrādes norisei - vismaz 350 skatītāji. Izrāde tiek organizēta programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros.      Atpakaļ