108368

Priekšlasījumu vakars "Garlībam Helvigam Merķelim 250"
24.10.2019


Rīgas Latviešu biedrība sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju laipni lūdz apmeklēt priekšlasījumu vakaru Garlībam Helvigam Merķelim 250, Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē 2019. gada 24. oktobrī plkst. 17.00. 

 

PROGRAMMA


RLB priekšsēdētāja Gunta Gailīša uzruna
LZA prezidenta Ojāra Spārīša un akadēmiķes Raitas Karnītes uzrunas

Dr. philol. Aija Taimiņa 
“Sapere aude! Uzdrošinies zināt!” literātam, publicistam, sabiedriskam darbiniekam Garlībam Helvigam Merķelim 250”

Dr. hist.eccl. Andris Priede
“G. H. Merķelis, antiklerikālisma priekšvēstnesis vai apgaismības perioda 
reliģiskās tolerances epigonis?”

Dr. philol. Pauls Daija 
“Garlībs Merķelis un latviešu laicīgā literatūra 19. gs. sākumā”

Priekšlasījuma ilgums līdz 25 min. 

 


Moderatore RLB priekšsēdētāja vietniece Mg.philol. Gaida Jablovska

 


Ieeja par ziedojumiem RLB nama restaurācijai.      Atpakaļ