33506

Pirmais Rīgas pilsētas arhiteksts Felsko: inovācijas un tradīcijas
07.03.2013


Ceturtdien, 2013. gada 7. martā plkst. 16.00 Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē notiks pasākumu cikla

LZA Akadēmiskie lasījumi kārtējais lasījums

Pirmais Rīgas pilsētas arhitekts Felsko: inovācijas un tradīcijas.


Lasījumu sniegs mākslas vēsturniece Dr. Daina Lāce


2013. gadā apritēs divi gadsimti kopš mūrnieka dēla Johana Daniela Felsko (Johann Daniel Felsko) dzimšanas. Viņš bija pirmais Rīgas būvmeistars, kas ieguva akadēmisku izglītību un pilsētas arhitekta amata nosaukumu. Pēc vanderzeļļa gaitām un arhitektūras studijām Karaliskajā daiļo mākslu akadēmijā Kopenhāgenā Felsko atgriezās dzimtajā Rīgā, kur ienesa historisma formu valodas daudzveidību. Arhitekta radošā darbība no 19. gadsimta 40. līdz 70. gadiem atklāj neogotikas, neorenesanses un apaļloka stila ienākšanu un attīstību Krievijas impērijas lielākajā Baltijas jūras ostas pilsētā.


2012. gada izskaņā klajā nākusi referentes apjomīgā monogrāfija “Pirmais Rīgas pilsētas arhitekts Johans Daniels Felsko (1813–1902)” (Rīga: LMA Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2012. – 384 lpp.), kas publicēta ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Rīgas domes, pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs”, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un M. C. A. Böckler – Mare Balticum-Stiftung (Vācija) finansiālu atbalstu. Grāmata, kuras pamatā ir autores 2010. gadā aizstāvētais promocijas darbs, turpina izdevumu sēriju “Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta disertācijas”.


Balstoties uz arhitektūras pieminekļu, arhivāliju, publicēto avotu, zinātniskās literatūras un salīdzinošā materiāla studijām gan Latvijā, gan ārvalstīs, autore radījusi detalizētu pamatdarbu par vienu no ietekmīgākajām personībām Baltijas 19. gadsimta arhitektūrā. Felsko veikuma zinātniskā rekonstrukcija un analīze ļauj iepazīt Rīgas izaugsmi no salīdzinoši nelielas pilsētas, kur ēkas cēla pēc paraugfasādēm, par metropoli ar krāšņu, reprezentatīvu un vēsturisko stilu iedvesmotu fasāžu dekoru.


Dr. Daina Lāce (dz. Priedola, 1970) ir Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta vadošā pētniece. Saņēmusi Latvijas Zinātņu akadēmijas Jauno zinātnieku balvu (2000) par maģistra darbu, bijusi Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta un Latvijas Kultūras fonda stipendiāte. Sastādījusi rakstu krājumu “Māksla un politiskie konteksti” (Rīga: Neputns, 2006). Savās pētnieciskajās publikācijās iepazīstina ar 19. gadsimta arhitektūras un mākslas pieminekļiem Latvijā.


Lasījums iekļauj Dainas Lāces ziņojumu (40 – 45 minūtes) un diskusiju.

 

Ieejas biļetes Ls 1. - nopērkamas iepriekš Rīgas Latviešu biedrībā vai stundu pirms sarīkojuma.

 

Priekšlasījumu rīko Rīgas Latviešu biedrība sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju.
       Atpakaļ