110769

Par RLB priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts Guntis Gailītis
04.03.2020


2020. gada 4. martā Rīgas Latviešu biedrības jaunievēlētā Dome (pilns domnieku saraksts pieejams http://rlb.lv/par-rlb/dome-un-valde), kuru 2020. gada 22. februārī ievēlēja Rīgas Latviešu biedrības pilnsapulce, ievēlēja Rīgas Latviešu biedrības valdi 7 locekļu sastāvā, tajā iekļaujot režisoru un sabiedrisko darbinieku Gunti Gailīti, filoloģi, muzeju nozares eksperti Gaidu Jablovsku, juristi Mariju Heisleri-Celmu, uzņēmēju Ivaru Strautiņu,  uzņēmēju un grāmatizdevēju Skaidrīti Naumovu, sociologu, vadībzinātņu speciālistu Jāni Briedi, restauratoru, arheologu Valdi Gavaru. Turpmākos trīs gadus Rīgas Latviešu biedrības vadīšanu uzticēts turpināt Guntim Gailītim.  Par priekšsēdētāja vietnieci ievēlēta Gaida Jablovska. 

 

Rīgas Latviešu biedrības Valde nodrošina statūtos paredzēto mērķu īstenošanu, biedru pilnsapulces un Domes lēmumu izpildi. Atbild par biedrības saimniecisko darbību. RLB Valde darbojas 7 cilvēku sastāvā, tai skaitā RLB priekšsēdētājs un viņa vietnieks. Valdi uz 3 gadiem ievēl RLB Dome.

 

Rīgas Latviešu biedrības Dome ir lēmējstruktūra pilnsapulču starplaikā. Dome ievēlē no sava vidus RLB priekšsēdētāju un viņa vietnieku, ievēlē RLB Valdi. Sasauc biedru pilnsapulci un izvirza apspriežamos jautājumus. Organizē statūtos paredzēto mērķu īstenošanu un pilnsapulces lēmumu izpildi. RLB Dome darbojas 36 cilvēku sastāvā. Domi ievēl RLB pilnsapulce. Domes locekļa pilnvaru laiks ir 3 gadi.

      Atpakaļ