105602

MUSICA DIVINA
26.05.2019


Programma  MUSICA DIVINA 


Vokālās grupas Putni (vadītāja Antra Dreģe) un ērģelnieces Larisa Carjkovas sadarbībā ir tapusi jauna koncertprogramma MUSICA DIVINATas būs koncerts – lūgšana, ar dievkalpojuma secības iezīmēm, no grēku nožēlas līdz svētības saņemšanai. Programma veidota, iedvesmojoties no psalmu tekstiem un dažādos laikmetos dzīvojušo baznīcas tēvu un svēto rakstiem – vārdiem, ar kuriem tikusi uzrunāta ticīgo draudze.

Programmas muzikālais pamats ir viduslaiku, renesanses un baroka vokālās un vokāli instrumentālās kompozīcijas, kas tapušas, inspirējoties no seniem dziedājumiem un tekstiem par mistiskajiem cilvēku aizstāvjiem un Dieva sūtņiem eņģeļiem. Koncertprogrammā ietvertie darbi aptver plašu muzikālo stilu klāstu un klausītājiem sniedz iespēju iepazīties ar Latvijā reti atskaņotu autoru mūziku, tostarp unikālās viduslaiku mistiķes un zinātnieces Bingenes Hildegardes (Hildegard von Bingen) lūgšanām, izcilo renesanses polifonijas meistaru Jakoba Gallusa (Jacobus Gallus) un Orlando di Lasso motetēm, kā arī citu autoru opusiem ar sakrāliem tekstiem, kas veidos skanisku telpu garīgai apcerei un meditācijai. Savukārt, instrumentālās ērģeļu intermēdijas ļaus ielūkoties tā laika cilvēku pasaules uztverē, garīgā piepildījuma meklējumos, ikdienas priekos un bēdās.


Vokālā grupa PUTNI dibināta 1993. gadā. To veido astoņas dziedātājas, kuras savu meistarību guvušas, dziedot Latvijas profesionālajos koros un vokālajās grupās (Valsts Akadēmiskais koris Latvija, Latvijas radio koris, kamerkoris Ave Sol, Rīgas vokālā grupa, Marana u.c.), kā arī uzstājoties kā solistes un diriģentes dažādos muzikālos projektos. Sieviešu vokālais ansamblis Putni ir cienīts un godāts Latvijā tā skaistā toņa un neparasto, oriģinālo koncertprogrammu dēļ.

Ansambļa koncerti saņēmuši plašu augstu novērtējumu Latvjā, Eiropā, Austrālijā, Japānā un Savienotajās Valstīs. Grupa ieguvusi godalgotas vietas, tai skaitā Grand Prix septiņos starptautiskos konkursos. Programmu spektrs ietver latviešu tautas dziesmas, latviešu un ārzemju autoru jaundarbus, klasisko un viduslaiku komponistu darbus, arī džeza un rokmūzikas elementu caurvītas kompozīcijas. Katru gadu grupa pasūtina un pirmatskaņo 3-7 jaundarbus. Kopš grupas dibināšanas 1993, tā ir pirmatskaņojusi vairāk nekā 100 jaundarbu, kuru autori ir gan latviešu, gan ārzemju komponisti. Vairāk informācjas: www.putni-ensemble.lv


Larisa Carjkova dzimusi Ludzā. Beigusi Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas koledžas klavieru klasi. 2001. gadā iestājusies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kur studējusi klavierspēli docenta Jura Žvikova klasē (2005.gadā iegūstot bakalaura grādu) un ērģeļspēli profesora Tālivalža Dekšņa klasē (2009. gadā iegūstot bakalaura un maģistra grādu). Socrates Erasmus programmas ietvaros studējusi Štutgartes Mūzikas un drāmas augstskolā profesora Ludgera Lomaņa un profesora Jona Laukvika klasēs.Meistarību papildinājusi XI Starptautiskajā ērģeļu akadēmijā Leufsta Bruk, Zviedrijā(2006), Štutgartes ērģeļu akadēmijā (2010), VI Starptautiskā Ērģeļu vasaras akadēmijā Viļņā (2011), X Crescendo jauno mūziķu vasaras akadēmijā Ungārijā (2013) un citur, pie tādiem ievērojamiem ērģelniekiem kā Ton Koopman, Karin Nelson, Joris Verdin, Gary Verkade, Joel Speerstra, Francois Espinas, Ligita Sneibe. Par spilgtu radošu darbību ir apbalvota ar mācītāju Dr.A.Gaides un prāv.I.Gaides Mūzikas balvu (2007). 

Larisa sadarbojas ar dažādiem solistiem (Ilona Bagele, Jānis Kurševs, Arvydas Kazlauskas, Baiba Tilhena, Baiba Renerte, Evita Zālīte, Jurijs Savkins, Monta Martinsone, Mihails Štaņko - Krievija), koriem un orķestriem, regulāri uzstājās ar koncertiem Rīgas Domā, kā arī citviet Latvijā un ārzemēs. Aktīvi piedalās dažādos starptautiskajos festivālos - Ērģeļmūzikas dienas Saulkrastos, Starptautiskais Liepājas ērģeļmūzikas festivāls (2006), Starptautiskais festivāls Vox angelica Jūrmalā, Dubultos (2008), Starptautiskais festivāls Rīgas Doms, Starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls Nidā, Lietuvā (2015) u. c. 2010. gadā kopā ar savu novadnieci, ērģelnieci Gunu Kisi, iedibinājusi ikgadēju tradīciju dzimtajā Latgalē - labdarības festivālu Latgales ērģeļu dienas. Festivāla mērķis ir attīstīt ērģeļkultūru Latgalē, kā arī vākt līdzekļus Latgales ērģeļu restaurācijai.


Koncertu norises vietas:


7.04.  plkst. 14:00 - Rīgas Sv. Pāvila evanģēliski luteriskajā baznīcā

12.04. plkst. 19:00  - Salacgrīvas novada kultūras centrā

14.04. plkst. 16:00  - Aizputes Sv. Jāņa evanģēliski luteriskajā baznīcā

22.04. plkst. 16:00  - Valmieras Sv. Sīmaņa evanģēliski luteriskajā baznīcā

26.05. plkst. 17:00  - Ugāles evaņģēliski luteriskajā baznīcā


Koncerti notiek ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, Valsts Kultūrkapitāla fonda, Salacgrīvas novada kultūras centra, Aizputes un Valmieras novadu pašvaldību atbalstu.


Ieeja koncertos par ziedojumiem

      Atpakaļ