73219

Matīss Treimanis stāstīs par topošo somu–latviešu divvalodu skaidrojošo vārdnīcu
03.10.2016


Matīss Treimanis stāstīs par topošo somu–latviešu divvalodu skaidrojošo vārdnīcu


03.10.2016.

      Tulkotāja Matīsa Treimaņa darbs grāmatmīļiem pazīstams jau no somu autoru Arto Pāsilinnas, Sisko Istanmeki, Kauko Reihkes un Kari Hotakainenas darbiem, kas izdoti latviski.
      Pirmdien, 2016. gada 3. oktobrī pulksten 18:00 RLB namā (301. telpā) noritēs tikšanās ar M. Treimani, kuŗā uzzināsim par topošo somu–latviešu divvalodu skaidrojošo vārdnīcu. Darbs pie tās ritējis jau diezgan daudzus gadus. Vārdnīcas lietotāji būs ne tikai valodniecības studenti, mācībspēki un valodas apguvēji; to varēs lietot arī lietišķām vajadzībām – piemēram, lai saprastu dažādus speciālizētus tekstus. Vārdnīcai katra sējuma sākumdaļā būs ievaddaļa, kas veltīta gramatikai – vārdu uzbūvei, locījumiem, kuŗu somu valodā ir itin daudz. 
      Veidodams šo ilgi gaidīto, pamatīgo logu uz somu valodu, Matīss Treimanis smēlies pieredzi no igauņiem, kuŗi gan jau XX gadsimta 30. gados, gan okupācijas laikā – 60. gadu beigās ir spējuši izdot salīdzināmās valodniecības principos balstītas somu valodas mācību grāmatas. Tādi paņēmieni palīdz svešvalodu uztvert, kaut arī caur pretstatījumiem, bet tomēr par kaut ko sev jau tuvāku, apjaušamu, ļauj ātrāk saredzēt likumsakarības. Tāda apguve ir arī pamatīgāka nekā centieni jau pirmajās mācībstundās (kursos u. tml.) iemācīties galvenokārt kādus asprātīgus, etiķetes prasītus vai sausās ikdienas vajadzībās sakņotus izteicienus, nemaz nedomājot par teikuma modeļiem un tādējādi nepadarot valodu par rīku, ko vari lietot patiešām brīvi. 
      Jaunās vārdnīcas plašākajos jeb izvērstajos šķirkļos būs interesanti un vērtīgi ielūkoties pat tiem, kas neplāno mācīties somu valodu. Kādam somu vārdam ir norādītas pat 36 nozīmes! Katrai nozīmei ir pievienoti piemēri un tulkojumi frazēm, kuŗās lietojams šis vārds. Ir piedomāts arī pie vārdnīcas lappušu izskata – lai lasītāja aci nenomāktu pārāk liels burtveidolu raibums.
      M. Treimanis ir studējis Tērbatā (Igaunijā), beidzis Latvijas Universitāti, ir Latvijas Rakstnieku savienības biedrs.
3. oktobra priekšlasījumā ieeja brīva visiem interesentiem. Ielūdz RLB latviešu valodas attīstības kopa! 
      LVAK tematiskie vakari notiek katra mēneša pirmajā pirmdienā sešos vakarā.
      LVAK.wordpress.com  
      E-pasts saziņai – LVAK@inbox.lv
      Atpakaļ