41907

Komponista Viļņa Salaka jubilejas autorkoncerts
08.02.2014


Komponista Viļņa Salaka jubilejas autorkoncerts


Rīgas Latviešu biedrība, Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas komisija un Latvijas Komponistu savienība laipni ielūdz interesentus Rīgas Latviešu biedrības Lielajā zālē 2014. gada 8. februārī plkst. 16.00 noklausīties komponista VIĻŅA SALAKA jubilejas autorkoncertu "MAN APVIJA ŠŪPULĪTI".

Piedalās Rīgas 6. vidusskolas simfoniskais orķestris (diriģents Haralds Bārzdiņš), Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra "Mazā Ģilde" jauniešu koris "Balsis" (diriģents Ints Teterovskis) un Latvijas Universitātes jauktais koris "Dziesmuvara" (diriģents Aivis Greters), Rīgas Latviešu biedrības jauktais koris (diriģents Ārijs Šķepasts), klasiskās mūzikas koris "Ars Longa" (diriģents Jānis Andžāns), tautas deju kolektīvs "Vija " (vadītājs Jānis Vilcāns), Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas audzēkņi (skolas mākslinieciskais vadītājs Haralds Ritenbergs), Zitas Errs Baleta studijas audzēkņi (studijas mākslinieciska vadītāja Zita Errs),  Kultūras centra "Ilguciems" vokālais ansamblis "Freska" (vadītāja Zaiga Lazdiņa), VEF Kultūras pils vīru vokālais ansamblis (vadītājs Vilnis Salaks), Babītes koklētāju ansamblis "Balti" (vadītāja Valda Bagāta), muzikologs Arvīds Bomiks

Biļetes EUR 4,27/ Ls 3.00, skolēniem, studentiem, pensionāriem EUR 1.42/ Ls 1.00
Rīgas Latviešu biedrībā un stundu pirms koncerta

Atbalsta
Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments,
Rīgas Latviešu biedrība, Latvijas Komponistu savienība,
Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 3 Klasika, Latvijas Mūzikas informācijas centrs,
www.music.lv, www.tvnet.lv, www.notikumi.lv, laikraksti Diena, Neatkarīgā, Latvijas Avīze, Laiks, Brīvā Latvija

 

Komponistam Vilnim Salakam – 75


18. janvārī komponistam, pedagogam, vokālo ansambļu vadītājam, mūzikas folkloras vācējam, Rīgas Latviešu biedrības un Latvijas Komponistu savienības biedram Vilnim Salakam apritēja septiņdesmit piektā gadskārta. Tā vien šķiet, ka tas bija pavisam nesen, kad mans novadnieks īsās bikšelēs no tēva mājām Jaunsalakām Valmieras nomalē mēroja ceļu uz centru, uz pilsētas mūzikas skolu. Vēlāk jau sekoja Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskola Rīgā, pēc tam profesora Ādolfa Skultes kompozīcijas klase Latvijas Valsts konservatorijā un darba gaitas – sākotnēji jau pieminētajā mūzikas vidusskolā, vēlāk arī konservatorijā, kur sasniedza docenta akadēmisko grādu. Viņa mācekļu pulkā bijuši daudzi šodien pazīstami komponisti, muzikologi, kordiriģenti, mūzikas pedagogi, tautas mūzikas speciālisti. Blakus tam – aktīva muzicēšana, daudzus gadus vadot vokālos ansambļus, nodrošinot tos ar šīm dziedātāju kopām atbilstošu repertuāru, ka arī aktīvi koncertējot dažādos Latvijas novados un ārvalstīs. Lai arī cik lielas mūsu jubilāram būtu bijušas maizes darba slodzes, tomēr pāri visam viņa mūža galvenā līnija bijusi kupli sazarotā jaunrade – no vienkāršas tautasdziesmas apdares vai oriģinālmūzikas vokālajiem un instrumentālajiem ansambļiem, koriem, līdz plašām dažādu žanru simfoniskajām partitūrām. Viņa skaņdarbu sarakstā varam lasīt tuvu pie 1500 dažādu sacerējumu nosaukumus. Nemeklēsim komponista daiļradē pašus jaunākos laikmetīgās mūzikas izteiksmes līdzekļus, jo viņa mūzika valoda sakņojas latviešu klasiski romantiskās mūzikas akadēmiskajā gultnē, kur īpaša nozīme tautas mūzikas dzīlēs smeltajām atziņām, kuras gūtas gan paša atrastajos, gan sava tēva, Artūra Salaka, savulaik Latvijā labi pazīstama folklorista, kokļu speciālista, kordiriģenta, mūzikas pedagoga savāktajos un apdarinātajos materiālos. Kūmās stāvējuši arī Jurjānu Andrejs, Emilis Melngailis, Alfrēds Kalniņš, Ādolfs Skulte un citi latviešu mūzikas dižgari. Tāpat ka tēvs, arī Vilnis visu mūžu godā turējis mūsu dvēselīgāko tautas mūzikas instrumentu – kokli. Viņi abi bijuši to cilvēku  skaitā, kuri, par spīti okupācijas laika noliedzošai attieksmei pret šo pērli, tobrīd sērdienīti,  aktīvi iestājušies par tās vietu un lomu mūsu mūzikas kultūrā. Un – izturējuši! Ir piepildījies šo dzīvesizturīgo mūziķu sapnis – kokle šodien tiek celta karalienes godā! Un šajā ērkšķainajā ceļā nozīmīga loma bijusi arī kupli sazarotajai Salaku dzimtai!
 Sirsnīgi suminām mūsu kolēģi, Rīgas Latviešu biedrības biedru Vilni Salaku viņa septiņdesmit piektajā dzīves jubilejā ar mūsu organizācijas karogā rakstīto devīzi – stāvi stipri, strādā droši!

Kolēģu vārdā –
Arvīds Bomiks,
muzikologs, Rīgas Latviešu biedrības
Mūzikas komisijas priekšsēdētājs

 
      Atpakaļ