126079

Aicinām darbā skatuves meistaru!
29.08.2022


Rīgas Latviešu biedrība (RLB)
Reģ. Nr. 40008000102, juridiskā adrese: Rīgā, Merķeļa ielā 13, LV- 1050
aicina darbā 
skatuves meistaru – sarīkojumu tehniskās apkalpošanas speciālistu (profesijas kods 7115 06 )
    
    
Darba uzdevumi:
•      Veikt darbības, kas nodrošina RLB namā notiekošo sarīkojumu un pasākumu tehnisko apkalpošanu, tajā skaitā:
o      veikt telpu tehnisku sagatavošanu un iekārtošanu pasākumiem saskaņā ar konkrētā pasākuma tehniskajām prasībām un vajadzībām
o      montēt un demontēt sarīkojumu norisei nepieciešamās dekorācijas RLB nama telpās un uz skatuves, nodrošināt skatuves tehnisko iekārtojumu sarīkojumu laikā
o      nodrošināt telpas sakārtošanu un, sadarbībā ar sanitārās uzkopšanas darbiniekiem, to sakopšanu pēc pasākumiem
•      Uzraudzīt RLB nama sarīkojumu zāļu, skatuves iekārtu un tehnoloģiju darbību un drošību, nodrošināt to savlaicīgu apkopes veikšanu
•      Izpildīt RLB saimniecības struktūrvienības vadītāja dotos uzdevumus RLB nama tehniskās uzturēšanas nodrošināšanā un avārijas situāciju lokalizēšanā atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam
•      Nodrošināt RLB  inventāra saglabāšanu, tā atjaunošanu un papildināšanu
      
Nepieciešamās zināšanas:
•      Iegūta atbilstoša izglītība, vēlams inženiertehniskajā jomā
•      Atbildības sajūta, saskarsmes iemaņas, apzinīga, un godprātīga attieksme pret darbu
•      Prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un organizēt darbu
•      Iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un biroja tehniku, spēja lietot informācijas tehnoloģijas darba uzdevumu veikšanai
     
Piedāvājam:
•      Dinamisku un radošu darbu un labus darba apstākļus Rīgas centrā senākajā latviešu sabiedriskajā organizācijā 
•      Savstarpēju atbalstu, lai sasniegtu vislabāko rezultātu
•      Iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi
•      Elastīgu pieeju darba laika plānošanai
•      Atalgojumu 700,00 eiro pirms nodokļu nomaksas, iespējamas piemaksas
•      LR normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas
      
Motivētu pieteikuma vēstuli un CV ar norādi “Skatuves meistars – sarīkojumu tehniskās apkalpošanas speciālists” sūtīt uz e – pastu  info@rlb.lv  līdz 2022. gada 16. septembrim.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc CV un motivācijas vēstules izvērtēšanas tiks aicināti uz darba interviju.
Tālrunis informācijai:  29601241 (RLB saimniecības struktūrvienības vadītājs Aivars Gailis) 
        
Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu, informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi.
      Atpakaļ