42277

4. diskusija “Klientu orientētas darbības stratēģija RLB"
11.02.2014


Godātie Rīgas Latviešu biedrības biedri!

Lūdzam ņemt vērā, ka 4. diskusija par Rīgas Latviešu biedrības stratēģiju notiks:
otrdien, 11. februārī, plkst. 18.00
Rīgas Latviešu biedrības Baltajā zālē


Rīgas Latviešu biedrība sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu
Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. -2014. gada perioda programmas
"NVO fonds" apakšprogrammas "NVO darbības atbalsta programma" ietvaros realizē projektu
"Stāvi stipri, strādā droši" līguma identifikācijas numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/068/1/NAC/054/2014.

Šī projekta mērķis ir nodrošināt stabilu un ilgtspējīgu Rīgas Latviešu biedrības attīstību un sekmīgu darbību pilsoniskās sabiedrības,
sociālā taisnīguma un demokrātijas procesu veicināšanā Latvijā. Tostarp, uzsākt RLB stratēģijas izstrādi, tās plānošanu ar mērķi
veicināt stabilu un vienotu biedrības vadības, biedru un darbinieku redzējumu ilgtspējīgā organizācijas attīstībā.

2013. gadā tika uzsākta diskusiju sērija RLB stratēģijas izstrādei. Līdz šim notikušas trīs diskusijas:
               - par RLB biedriem un struktūru;
               - par RLB darbību Latvijā;
               - par sociālā kapitāla stratēģiju. 

2014. gada programmā pēdējā diskusija notiks:  
Otrdien, 11. februārī plkst. 18.00 - 4. diskusija “Klientu orientētas darbības stratēģija RLB"
 Rīgas Latviešu biedrības Baltajā zālē

                                        DISKUSIJAS GAITĀ:

            Klientu orientētas darbības stratēģija RLB
          - Atskats uz iepriekšējās diskusijas rezultātiem (prezentācija, galvenās atziņas un lēmumi)
          - Klientu orientētas darbības problēmas un iespējas / diskusija
          - KOPSAVILKUMS par sagatavoto stratēģijas projektu

Laipni aicinām piedalīties!

      Atpakaļ