82528

Ainai Blinkenai (05.09.1929.- 22.11.2017.) mūžībā aizejot
22.11.201722.novembra rīts Rīgas Latviešu biedrības saimei atnesa sēru vēsti. Mūžībā aizgājusi Rīgas Latviešu biedrības biedre, ilgus gadus domniece Aina Blinkena. Viņa bija aktīvs cilvēks. Savu spēku, zināšanas un enerģiju veltīja RLB atjaunošanas pirmsākumiem un gandrīz trīsdesmit gadus neatlaidīgi veicināja biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu. RLB Statūtu un ētikas komisijas sēdēs paustais viedoklis vienmēr bija izsvērts un argumentēts. Viņas spriedumos un ierosinājumos ieklausījās RLB Domes sēdēs. 

Aina Blinkena bija valodniece. Viņa strādāja vadošos amatos Latvijas Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūtā, vadīja LZA Terminoloģijas komisiju. Zinātnisko un populārzinātnisko rakstu skaits par latviešu valodas gramatiku, latviešu literārās valodas vēsturi, terminoloģiju un sociolingvistiku tuvojas pieciem simtiem. 

Aina Blinkena ar priekšlasījumiem piedalījās neskaitāmos RLB organizētajos pasākumos, saviesīgajā daļā pirmā uzsāka dziesmu un skandēja to līdz ausmas stariem… Rīgas Latviešu biedrībai pietrūks Ainas Blinkenas padoma un klātbūtnes.

Neizdzēšamas paliks atmiņas cilvēku sirdīs. 


Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.


No Ainas Blinkenas atvadīsimies 2017. gada 28. novembrī plkst.11.00 Krematorijas lielajā zālē. 

      Atpakaļ