37345

Projekts "Stāvi stipri, strādā droši"
30.09.2013


Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmā”

Rīgas Latviešu biedrība no 2013. gada 16. jūlija līdz 2015. gada 31. decembrim
realizē projektu
„STĀVI STIPRI, STRĀDĀ DROŠI”
(2012.EEZ/DAP/MAC/068/1/NAC/054)

SVARĪGĀKAIS MĒRĶIS, projektu īstenojot, ir nodrošināt stabilu RLB ilgtspējīgu attīstību un sekmīgu darbību pilsoniskās sabiedrības, sociālā taisnīguma un demokrātijas procesu veicināšanā Latvijā.

PROJEKTA „STĀVI STIPRI, STRĀDĀ DROŠI” GALVENIE PASĀKUMI:

 • Pasaules latviešu nevalstisko organizāciju, skolu datubāzes- informatīvās platformas izveide, uzturēšana un aktualizācija
 • Sadarbības veicināšana Latvijā un Eiropas Savienībā
 • Līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos
 • Papildu finansējuma piesaiste organizācijas darbības nodrošināšanai
 • RLB pārvaldības un līdzdalības modeļa izstrāde un stiprināšana
 • Kultūras iniciatīvas, kas veicina atbalsta jomas inovatīvu īstenošanu
 • Kapacitātes stiprināšana
 • Informācijas un publicitātes pasākumi

ĪSTENOŠANAS VIETA – visi reģioni Latvijā.

PLĀNOTIE REZULTĀTI - saglabāts un attīstīts Latvijas kultūras kapitāls, veicināti līdzdalības demokrātijas procesi, piederības izjūta Latvijai, nodrošināta ilgtspējīga RLB attīstība, izstrādāta RLB stratēģija 2014.-2018.

PROJEKTA MĒRĶA GRUPAS ir nevalstiskās organizācijas, to biedri, darbinieki un iesaistītie brīvprātīgie, bērni un jaunieši t.sk. ar īpašām vajadzībām, sociāli mazaizsargātas personas, mazākumtautību pārstāvji, arī nepilsoņi, visu Latvijas reģionu iedzīvotāji.

PROJEKTA KOPĒJĀ IZMAKSU SUMMA ir 42 136. 63 lati, ko veido programmas līdzfinansējums 37 920. 80 lati un biedrības finansējums – 4 215. 83 lati.

2013. gada darba plāna kopējās izmaksas ir 8 402,03 lati, no kurām programmas līdzfinansējums ir 7 559. 66 lati.

2013. GADĀ DARBA GALVENĀS AKTIVITĀTES

 • Darbs pie pasaules latviešu nevalstisko organizāciju, skolu datubāzes- informatīvās platformas izveides
 • Sadarbības veicināšana Latvijā un Eiropas Savienībā
 • Līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos
 • Papildu finansējuma piesaiste organizācijas darbības nodrošināšanai
 • RLB pārvaldības un līdzdalības modeļa izstrāde un stiprināšana
 • Kultūras iniciatīvas, kas veicina atbalsta jomas inovatīvu īstenošanu
 • Kapacitātes stiprināšana
 • Informācijas un publicitātes pasākumi

 

www.sif.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība

 
      Atpakaļ