Rīgas Latviešu biedrība 2011. gada martā uzsāka īstenot projektu „Programmu izstrāde un ieviešana starpkultūru dialoga un komunikāciju prasmju attīstībai personām, kuras sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem”.
27.01.2012


Projektu Latvijā administrēja Kultūras ministrija Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2009. gada programmas ietvaros. Rīgas Latviešu biedrība pirmo reizi īstenoja Eiropas Savienības finansētu projektu, saņemot ievērojamu finansējumu – 34775,70 lati. 

2012. gada sākumā Rīgas Latviešu biedrība uzsāka realizēt projektu „Rīgas Latviešu biedrības kapacitātes un līdzdalības resursu stiprināšana”, kas apstiprināts otrajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitātē "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana", kas tiek finansēta ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. 
      Atpakaļ