Projekta „Rīgas Latviešu biedrības kapacitātes un līdzdalības resursu stiprināšana” rezultāti
29.09.2012


No 2012. gada 1. janvāra līdz 30. septembrim Rīgas Latviešu biedrība īstenoja projektu „Rīgas Latviešu biedrības kapacitātes un līdzdalības resursu stiprināšana”, lai izstrādātu un ieviestu kvalitātes vadības sistēmas standartus, rīkotu apmācības, izzinātu filantropijas dažādās iespējas, organizētu Atvērto durvju dienas pasākumu un veiktu citas aktivitātes.

Rīgas Latviešu biedrība 2012. gadā izstrādāja un mērķtiecīgi sāka ieviest savā darbībā kvalitātes standartus.

Rīgas Latviešu biedrības Kvalitātes standarti un to ieviešana

Ieviešot kvalitātes vadības sistēmas standartus Rīgas Latviešu biedrībā:

Projekta ietvaros tika realizētas dažādas aktivitātes:

 • Pieredzes apmaiņa, ārvalstu prakses izpēte, labās prakses piemēru izpēte;
  2012. gada 20 septembrī Rīgas Latviešu biedrības darbinieki projekta “Rīgas Latviešu biedrības kapacitātes un līdzdalības resursu stiprināšana” ietvaros devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Arendoles muižu Vārkavas novadā un Preiļiem.
  RLB darbinieki viesojās Arendoles muižā, tikās ar biedrības "Es - Latgalei" projektu vadītāju Alsu Turlaju un Arendoles muižas pārvaldnieku Arvīdu Turlaju. Tikšanās laikā tika apskatītas Arendoles muižas ēkas un iepazīta muižas vēsture, uzklausīta informācija un pieredze par ēkas restaurācijas darbiem, pieredze Eiropas finansējuma piesaistē. Abas biedrības kā vēsturisku ēku apsaimniekotājas dalījās labas prakses pieredzē par ēku uzturēšanas, apsaimniekošanas un restaurācijas jautājumiem, līdzekļu piesaisti, kā arī biedrību darbu, lai veicinātu ēku uzturēšanu un saglabāšanu. Tika pārrunāta abu biedrību projektu īstenošanas pieredze. Sarunas dalībnieki vienojās iespēju robežās turpmāk sadarboties kopīgos projektos un sarīkojumos.
  RLB darbinieki brauciena laikā viesojās arī Preiļu kultūras centrā, kur iepazinās ar labas prakses piemēriem. Notika tikšanās Preiļu novada Domē, pārrunājot sadarbības iespējas. Brauciena dalībnieki apskatīja arī Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja un Polikarpa Čerņavska Keramikas mājas ekspozīcijas.

  No 17. līdz 19. septembrim divas Rīgas Latviešu biedrības pārstāves – RLB valdes locekle Marija Heislere - Celma un kultūras projektu vadītāja Dace Paegle devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Liverpūli Lielbritānijā, lai tiktos ar nevalstiskās organizācijas The National Trust pārstāvjiem un smeltos pieredzi no šīs organizācijas darbības. Rīgas Latviešu biedrība un The National Trust ir nevalstiskās organizācijas, kas nodarbojas ar kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Abām organizācijām ir ievērojams biedru skaits, un savu aktivitāšu un mērķu nodrošināšanai gan RLB, gan The National Trust līdzekļus iegūst no biedru naudām un dažādu sarīkojumu organizēšanas. RLB darbinieces bija The National Trust Liverpūles birojā Speke Hall, kur tikās ar The National Trust Liverpūles īpašumu menedžeri Saimonu Ozbornu. Tikšanās laikā S.Ozborns iepazīstināja ar The National Trust vēsturi, darbības un īpašumu apsaimniekošanas pamatprincipiem. Pieredzes apmaiņas brauciens uz “The National Trust” biroju Liverpūlē

 • Konference – apspriede „Filantropijas dažādās iespējas RLB darbībā”;
  2012. gada 28. maijā notika pieredzes apmaiņas diskusija „Filantropija un brīvprātīgais darbs Latvijā – motivācija un inovācijas” jeb „Koka mētelītim kabatu nav”. Diskusijas mērķis bija apzināt šī brīža filantropijas un brīvprātīgā darba situāciju Latvijā.Kādēļ un kam šobrīd Latvijā ziedo – kāda ir ziedotāja motivācija? Kādas šobrīd Latvijā ir inovatīvas metodes ziedotāju piesaistē? Brīvprātīgais – biedrs, valdes loceklis, praktikants? Kādas ziedojumu/brīvprātīgo piesaistes metodes būtu piemērotas Rīgas Latviešu biedrības darbā? Tādi bija galvenie jautājumi, uz kuriem diskusijas laikā meklēja atbildes tās dalībnieki. Diskusija norisinājās tā sauktajā open fish bowl formā: katru no jautājumiem prezentējot 15 minūtes un pēc 30 minūšu diskusijas, apkopojot iegūtās atziņas. Diskusijas dalībnieku anketēšanas rezultāti

 • Diskusija „RLB nams kā kultūrvēsturisks piemineklis”
  2012. gada 12. aprīlī Rīgas Latviešu biedrības Kluba zālē ikviens interesents tika laipni aicināts uz diskusiju - ceturtdienas priekšlasījumu vakaru „Rīgas Latviešu biedrības nams – kultūrvēsturisks piemineklis. Pagātne, tagadne, nākotne ”. Diskusijā piedalījās Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis un profesors Jānis Krastiņš. Ieskatu RLB darbībā sniedza krājuma glabātāja Gaida Jablovska un jaunus atklājumus par Rīgas Latviešu biedrības namu stāstīja un ekskursiju vadīja vēsturnieks Vladimirs Eihenbaums. Diskusiju vadīja RLB Valdes locekle, projekta vadītāja Lauma Celma.
 • RLB līdzdalība organizācijās „Europa Nostra” un „Interpret Europe”, stiprinot  administratīvos kapacitāti
  Rīgas Latviešu biedrība projekta ietvaros kļuva par biedru 2 starptautiskās organizācijās - “Europa Nostra” un “Interpret Europa”. 2012. gada 11. aprīlī nevalstisko organizāciju starptautiskais tikls “Interpret Europa” uzņēma biedrību savā pulkā, piešķirot biedra numuru 12013. “Interpret Europa” apvienojas organizācijas, kurām rūp kultūras mantojuma saglabāšana Eiropā. 2012. gada 3. jūnijā svinīgā ceremonijā Lisabonā, piedaloties RLB pārstāvjiem, biedrība tika iekļauta Eiropas Savienības kultūras mantojuma organizāciju tīklā “Europa Nostra”. No 2012. gada 29. maija līdz 3. jūnijam RLB pārstāvji piedalījās starptautiskās kultūras organizācijas “Europa Nostra” kongresā 2012 Lisabonā, kur kopā ar “Europa Nostra” valdes locekļiem, biedriem, kongresa dalībniekiem un viesiem piedalījās vizītē pa Lisabonu, iepazīstoties ar ievērojamāko kultūras pieminekļu vēsturi un to saglabāšanas īpatnībām, problēmu risinājumiem mūsdienās, kā arī veidojot kontaktus, daloties pieredzē par kultūras pieminekļu uzturēšanas, apsaimniekošanas jautājumiem un pasākumu rīkošanu šādās celtnēs. Dalība starptautiskās kultūras organizācijas „Europa Nostra” kongresā Lisabonā
 • Apmācības RLB darbiniekiem un biedrības biedriem
  Projekta ietvaros tika rīkoti vairāki semināri un apmācības. Praktiskie semināri “Pieci soļi pretim mērķim”. Trīs dienu praktiskie semināri notika aprīlī un maijā. Psiholoģes Baibas Miķelsones vadībā RLB biedri iepazina savas iespējas, mācījās uzstādīt mērķi, apzināties savus resursus un iespējamos šķēršļus, kas traucē tos sasniegt. Saskarsmes atbalsta grupas psiholoģiskās nodarbības RLB darbiniekiem. Praktiskās nodarbības un treniņi notika no janvāra līdz jūnijam psihologa Raimonda Lazdas vadībā. Atbalsta grupas mērķis bija saliedēt RLB kolektīvu, uzlabot komandas darbu un personāla savstarpējo attiecību mijiedarbību. Seminārs “Koučings”. 2012. gada 6. martā RLB darbinieki un brīvprātīgie jaunieši piedalījās Biznesa augstskolas “Turība” Profesionālās izaugsmes centra seminārā “Kočings”, apgūstot pieaugušo neformālās izglītības 8 stundu mācību programmu lektores Ivetas Liniņas vadībā. Seminārs “Lietvedība un arhīva dokumentu uzkrāšana, uzskaite, saglabāšana un uzglabāšana”. RLB darbinieki 2012. gada martā piedalījās 4 dienu seminārā, kura tēma bija lietvedības un arhīva dokumentu pareiza uzkrāšana, uzskaite, saglabāšana un uzglabāšana. Semināru vadīja Latvijas Nacionālā arhīva Metodiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Ilga Robežniece.
 • Projekta noslēguma pasākums „Atvērto durvju diena RLB”, iekļaujot RLB komisiju, klubu, kolektīvu prezentācijas, telpu prezentācijas potenciālajiem klientiem
  2012. gada 29. septembrī Rīgas Latviešu biedrībā notika Atvērto durvju diena. Ikviens interesents tika aicināts apmeklēt vēsturisko Rīgas Latviešu biedrības namu un piedalīties daudzveidīgā un plašā sarīkojumu programmā, lai iepazītu tuvāk Rīgas Latviešu biedrības darbību. Atvērto durvju dienas moto - Iepazīsti, pievienojies,darbojies! – pauda rīkotāju galveno mērķi – plašai sabiedrībai sniegt informāciju un rādīt kas ir Rīgas Latviešu biedrība, kas tajā notiek, ko tā dara. Rīgas Latviešu biedrība ir pārliecināta, ka Atvērto durvju diena izveidosies par vērtīgu tradīciju un pulcēs dalībniekus un interesentus arī turpmāk! Projekta noslēguma prezentācija

 


Šis materiāls veidots ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu.  Par tā saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība.

92,07 procentus no projekta finansē Eiropas savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
        Atpakaļ