24900

BIEDRĪBĀ OTRO REIZI VEIKSMĪGI ĪSTENOTS EIROPAS SAVIENĪBAS FINANSĒTS APMĀCĪBU PROJKETS
06.07.2012


Piektdien, 30. jūnijā Rīgas Latviešu biedrībā norisinājās projekta „Saprasties pasaules daudzveidībā” noslēguma konference, kurā tika analizēti projekta rezultāti, rādītāji un apkopotas atsauksmes.

Rīgas Latviešu biedrība 2012. gada 16. aprīlī uzsāka īstenot projektu „Saprasties pasaules daudzveidībā”. Projektu Latvijā administrēja Kultūras ministrija Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010. gada programmas ietvaros. Rīgas Latviešu biedrība šādu Eiropas Savienības finansētu projektu īstenoja otro reizi, saņemot ievērojamu finansējumu – 20329,94 Ls, tai skaitā Eiropa trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansējums 15247.45 Ls, nacionālais līdzfinansējums 5082.49 Ls.
 
Projekta gaitā notika apmācības 5 dažādās programmās starpkultūru dialoga prasmju un komunikāciju attīstības jautājumos, stiprinot valsts iestāžu darbinieki, pašvaldību pārstāvju, sociālo darbinieku, biedrību un nodibinājumu pārstāvju, pedagogu un plašsaziņas līdzekļu pārstāvju kompetenci, sniedzot pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem, kas pārstāv dažādas kultūras un tradīcijas. Projektu realizējot, tika izveidoti apmācību video materiāli. Apmācības notika Rīgā un Bauskā., izpelnoties lielu apmeklētāju interesi, tajās piedalījās vairāk kā 450 dalībnieki.

Apmācību programmas vadīja izcili speciālisti savā jomā – tradīciju zinātāji, augstskolu mācību spēki, kultūras un izglītības darbinieki. Piecas mācību kursu tēmas bija:  „Rotaļas un dejas kā komunikācijas līdzeklis dažādu etnicitāšu cilvēku saskarsmē”, autors - horeogrāfs, kultūras, mākslas darbinieks Ernests Spīčs; „Etniskās un reliģiskās saskarsmes loma starpkultūru komunikācijā”, autori – teologs, vēsturnieks, doktors Guntis Kalme; „Stāsti un stāstītprasme kā sociālās un etniskās integrācijas līdzekļi”, autori - Latviešu folkloras krātuves vadošais pētnieks Guntis Pakalns un etnopsiholoģe, pedagoģe Māra Mellēna; „Kopīgais un atšķirīgais Baltijas jūras baseina valstu un cittautu kalendāro svētku ciklā un ieražās”, autore - etnogrāfijas un kultūrvides speciāliste Indra Čekstere un „Teātra spēle kā metode dažādu etnisko grupu integrācijā un nacionālo tradīciju izzināšanā” – autori - kultūrizglītības darba speciāliste Margita Poriete un režisors Pēteris Vilkaste. 

Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis: „Esam gandarīti, ka mūsu projekts „Saprasties pasaules daudzveidībā”, kura galvenie mērķi bija veicināt starpkultūru dialogu un izzināt līdzīgo un atšķirīgo dažādu tautu kultūrā, ir guvis atsaucību un tiek realizēts jau otro gadu. Arī šogad mācījāmies paši un mācījām citus. Pasniedzēji papildināja savas zināšanas, bagātinot tās ar iepriekšējās apmācībās gūtajām atziņām. Labie vārdi un atsauksmes ļauj secināt, ka mūsu darbs rit pareizajā gultnē un ir turpināms, jo apmācībās piedalījās vairāk interesentu kā bijām plānojuši.
Sapratne starp cilvēkiem veidojas, meklējot kopīgo – kultūrā, tradīcijās, darbībā, diskusijās un mācībās!”

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība. 75% no projekta finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds, nacionālais līdzfinansējums – 25%.Projekts "Saprasties pasaules daudzveidībā"

      Atpakaļ