2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Lijas Brdakas rado darba vakars Neizdomts domas
11 Bildes
Koncerts Pauls Dambis un via kompozcijas skola
11 Bildes
Rgas Latvieu biedrbas un Latvijas Zintu akadmijas sadarbbas lguma parakstana
2 Bildes
18. novembra svtku koncerts ststs par brvbas cm Mbas skartie
5 Bildes
Latvijas Telpu orientans kausa 2. posms Rgas Latvieu biedrb
2 Bildes
Ja Poruka 150 gadu jubilejai veltts literri muzikls uzvedums T ir mlestba
4 Bildes
Vijas Ilzes Dzintares jubilejas izstdes Akmens tli fotogrfijs, medaas bronz atklana
8 Bildes
Dantem Aligjri 700!
14 Bildes
Mras Zltes dzejas rts Rgas Latvieu biedrb
4 Bildes
Rgas Latvieu biedrbas mkslinieku jaunko darbu izstdes KOP” atklana
10 Bildes
Tikans ar Daugavpils Latvieu biedrbu
6 Bildes
Koncerts "Pilnmness"
8 Bildes
Igauu tekstilmkslinieces Mariannas Kallasas gobelnu izstdes KOPGS ATMIAS atklana
14 Bildes
RLB senioru kora "eReLBe" 10 gadu jubilejas koncerts
8 Bildes
Konkursa - koncertcikla "Talants Latvijai" 29. sezonas lauretu apbalvoana
63 Bildes
Vakarias Rgas Latvieu biedrb
5 Bildes