2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
RLB Vizuālās mākslas komisijja. Izstādes 'Sirdspuksti Ukrainai' atklāšana A. Alunāna mem. muzejā un viesošanās Ģ. Eliasa muzejā
41 Bildes
DzSv karogu godināšana
17 Bildes
Dziesmu svētku 150 gades piemiņas zīmes atklāšana
15 Bildes
RLB kolektīvi 'Koru karos'
6 Bildes
Dziesmu svētku 150 gades piemiņas zīmes atklāšana
3 Bildes
Dziesmu un deju svētku karogu cildināšana
5 Bildes
Skolotāju kluba jubileja
13 Bildes
Dziesmu svētku izstādes atklāšana
16 Bildes
Dziesmu svētku izstādes atklāšana
30 Bildes
Ērika Hānberga jubilejas sarīkojums
25 Bildes
Talants Latvijai 31. sezonas noslēgums
39 Bildes
Pēteris Pētersons un Rīgas Latviešu biedrība. Personīgi.
19 Bildes
Izstāde Smiltenē
6 Bildes
Aspazijas dzimšanas dienai veltīta literāri-muzikāla pēcpusdiena
6 Bildes
RLB biedru pilnsapulce
14 Bildes
Izstādes "Joprojām tas pats mēness" atklāšana
11 Bildes
LVAK priekšlasījums par Jāni Endzelīnu
4 Bildes
RLB Vizuālās mākslas komisijas izstādes atklāšana Tallinā
9 Bildes
Dziesmu un deju svētku nodomu protokola parakstīšana
8 Bildes