Rīgas Latviešu biedrība no sirds pateicas visiem atbalstītājiem un ziedotājiem! 
 
Ja ikviens tik zemē sētu
Vienu graudu veselu,  
Kas gan izskaitīt tad spētu
     Zelta kviešu krājumu!    
                         /Juris Alunāns/      
 
 
Paldies lielākajiem ziedotājiem 2019. gadā
 

Juridiskajam birojam „Kļaviņš Ellex”, īpaši Filipam Kļaviņam 

Labdarības balles rīkotājiem, īpaši Mairitai Solimai, Guntaram Felsbergam un Jānim Freibergam

RLB Dāmu komitejas biedrēm par nesavtīgu darbošanos un atbalstu RLB sarīkojumu nodrošināšanā
SIA „Labāks”  
SIA “Vivatas”
SIA “KT Serviss”  
SIA „Lattelecom”
Nacionālajiem Bruņotajiem spēkiem 
Latvijas Bērnu fondam
Latvijas Dabas fondam
Latvijas Biškopības biedrībai
SIA “Rewind”
Nacionālajai Kultūras mantojuma pārvaldei, īpaši Jurim Dambim
būvinženierim Jānim Vīgantam
arhitektam – konsultantam Mārim Kārkliņam 
SIA „S.A.U.70”, īpaši Aleksandram Seredņikovam
SIA “Rufs”
SIA „Rīgas Meži”
SIA “Impro Ceļojumi”
SIA “Saldumu tirdzniecība”
SIA “Skaistai Dienai”
SIA „Areatech” – “Merķeļa druka”
SIA “Eastcon”
Banketu un svinību rīkošanas aģentūrai „Svētki Jums” 
Deju studija “Elmira Show and studio”
Jānim Vidriķim
Anitai Rezevskai un Zigmundam Āboliņam
Agnesei Sileniecei
SIA “EUSO”, ziedojums RLB nama ieejas durvju portāla restaurācijai
AS “4Finance”, ziedojums RLB Pensionēto skolotāju kluba aktivitātēm
Guntis Gailītis, ziedojums mākslinieces Džemmas Skulmes piemiņas aktivitātēm
Maija Sinka, ziedojums RLB nama remontam
SIA “A.M.L.”, ziedojums RLB Folkloras komisijai konkursam “Pulkā eimu, pulkā teku”
RLB dome, ziedojums skulptūras “Sēlijas Sirds” izveidei (J.Stradiņa piemiņas aicinājums)
Rūta Vecmuktāne, ziedojums RLB TAD “Vija” 
Valters Nollendorfs, ziedojums RLB nama remontam
Ilga Rampāne, ziedojums RLB nama remontam
SIA “Rīgas Meži”, mantiskais ziedojums
Sandra Freiberga, ziedojums RLB jauktajam korim
Izdevniecība “Annele”, mantiskais ziedojums RLB Folkloras komisijai
RLB TDA „Vija" 
RLB kamerkoris “Austrums"            
RLB Jauktais koris                  
RLB senioru koris “Erelbe"            
RLB Omulību klubs                  
RLB Pensionēto skolotāju klubs             
RLB ansamblis “Saulgriezes"            
RLB Folkloras komisija            
RLB Spāņu klubs                  
RLB vīru koris “Latvis”            
RLB Esperanto klubs                  
RLB koris “Ars Longa"            
RLB Šaha klubs
Rīgas Rīdzenes Rotari klubs (Labdarības balle      
Biedrība "Eventus"                  
Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments
Nodibinājums "Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonds"      
Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds
Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās kultūras attīstības fonds            
Latvijas Bērnu fonds                  
Biedrība “Rīgas V.Zālīša sākumskolas labdari”      
Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija            
SIA “Avotu Ezītis Miglā”            
SIA “CTM”                  
SIA “Grēcinieku Ezītis”            
SIA “Manage Group”                  
SIA “Septiņas Skaņas”                  
SIA “Area Germinare”                  
SIA “MJS Group”                  
SIA “Neputns”
Daiga Šēfere                  
Guntis Ulmanis                  
Māris Dzirkalis                  
Brigita Vītola                  
Pāvels Lizons                  
Laima Traniņa                  
Ilze Būmane                  
Guntis Gailītis                  
Normunds Dreģis            
Normunds Leitlands            
Ārijs Šķepasts                  
Sandra Freiberga            
Rūta Cipija                  
      Marianna Zavadska           
Marija Heislere – Celma
Dace Paegle            
      Ivars Piļka                  
      Baiba Ozoliņa                  
      Elza Hlevicka                  
      Jurģis Jēkabs                  
                  Laura Vītola                               
                         
Ieva Mūrniece      
Sintija Šteinkopfa      
Inese Olande      
Valdis Bērziņš      
Signe Aizpuriete      
Olga Berga      
Ēriks Eglītis      
Dzintra Ērliha      
Ojārs Celle      
Māra Mūrniec      
Ivars Pavulāns      
Jeļena Šilenkova      
Ģirts Zeidenbergs      
Inta Andersone      
Inta Lapiņa      
Ieva Zuicena      
Juris Kroičs      
             Anita Vardiķe                   
 
Paldies māksliniekam Kasparam Bērziņam par gleznas dāvinājumu! Paldies Vladimiram Eihenbaumam par ziedojumu piemiņas plāksnes izveidei pie ēkas Tērbatas ielā Nr.11, kur dibināta Rīgas Latviešu biedrība. Paldies RLB Folkloras komisijai par ziedojumiem projektiem un “Sprīdīša skolai”, Atim Sausnītim par ziedojumu E. Račevska jubilejas koncerta organizēšanai, SIA „Kokpārstrāde 98” par ziedojumu CD „Sapņu zeme” sagatavošanai. 
Pateicamies Ivaram Strautiņam, SIA “Pata”, AS „Latvijas Finieris”, SIA „Tirdzniecības nams KURŠI” par atbalstu RLB nama C korpusa atajnošanas darbiem. 

    
      Būsim pateicīgi un priecīgi, saņemot ziedojumu Rīgas Latviešu biedrības kontā 
   Rīgas Latviešu biedrība Reģ. Nr. 40008000102 SEB banka 
 Norēķinu konts LV85UNLA0001000700648 (ar norādi - ziedojums)