Rīgas Latviešu biedrība no sirds pateicas
visiem atbalstītājiem un ziedotājiem 2021. gadā! 
                                                                                                   
Juridiskajam birojam „Kļaviņš Ellex”, īpaši Filipam Kļaviņam

RLB Dāmu komitejas biedrēm par nesavtīgu darbošanos un atbalstu RLB sarīkojumu nodrošināšanā

SIA “Vivatas”

Latvijas Dabas fondam
Latvijas Biškopības biedrībai
Biškopjiem Kārlim Bolmanim un Andrim Bolmanim
Latvijas Maiznieku biedrībai, īpaši Guntai Dukai
Piensaimnieku kooperatīvajai sabiedrībai “Straupe”

Nacionālajiem Bruņotajiem spēkiem 

Nacionālajai Kultūras mantojuma pārvaldei, īpaši Jurim Dambim
būvinženierim Jānim Vīgantam
SIA “Lejnieku projektēšanas birojs”
SIA „Fasāde Pro” 

SIA “Impro Ceļojumi”
Skaistumkopšanas studijai  “Skaistai Dienai”
RLB bērnu vokālajai studijai “Knīpas un Knauķi” 
Ezotēriķei Anitai Lasmanei
Nagu māksliniecei Gundegai Morītei
Masierim Jānim Vidriķim
“AZ Studio”-  treneriem Anitai Rezevskai un Zigmundam Āboliņam
Manikīra meistarei Agnesei Sileniecei
Turaidas muzejrezervātam
Atpūtas centram “Trušu karaliste”
 
Mērķziedojumi Rīgas Latviešu biedrībai:
 
AS “4Finance”, ziedojums RLB Pensionēto skolotāju kluba aktivitātēm
Latvijas Biškopības biedrība, ziedojums RLB Jumta bišu projekta atbalstam
Maija Sinka, ziedojums ekonomisko spuldžu iegādei
Marija Heislere – Celma, ziedojums brīvprātīgā apdrošināšanai

Ziedojumi:
 
RLB TDA “Vija"
RLB senioru koris “Erelbe"      
RLB Omulību klubs      
RLB Pensionēto skolotāju klub
RLB Esperanto klubs      
RLB ansamblis “Saulgriezes"
RLB Spāņu klubs
RLB dome

Studentu korporācijas “Lettonia” Filistru palīdzības biedrība
Nodibinājums "Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonds"
Biedrība "Eventus"
Teātris “Skatuve”
SIA “Pesho Group” 
SIA “Restorānu Serviss” 
SIA “Septiņas Skaņas”          
SIA “Area Germinare”

Maija Fišermane-Ickeviča
Valerijs Kozlovs
Laura Padega - Zamura
Armands Kravalis
Daiga Šēfere
Augusts Brigmanis
Ņina Bogoļubova
Roberts Plataiskalns
Maija Sinka
Velta Starka
Inese Birzniece
Baiba Baķe
Guntars Ķervis
Jānis Ķuzulis
Indra Pumpure
Ernests Spīčs
Mārcis Šēners
Ilona Zeipe
Ričards Valtervitenheims
Ojārs Celle
Patriks Zvaigzne
Andrejs Migla
Nora Gavare
Armands Berķis
Valdis Bērziņš
Gunta Brakovska
Olga Naberežniha
Dace Paegle
Stella Līpīte
Māra Mūrniece
Mārtiņš Stirāns
Vija Fjodorova
    
 
Ja ikviens tik zemē sētu
Vienu graudu veselu,  
Kas gan izskaitīt tad spētu
     Zelta kviešu krājumu!    
                         /Juris Alunāns/      
 
    
      Būsim pateicīgi un priecīgi, saņemot ziedojumu Rīgas Latviešu biedrības kontā 
   Rīgas Latviešu biedrība Reģ. Nr. 40008000102 SEB banka 
 Norēķinu konts LV85UNLA0001000700648 (ar norādi - ziedojums)