127670

RLB Vizuls mkslas komisijas izstde Tallin
26.01.2023


26. janvr Tallin tiks atklta Rgas Latvieu biedrbas Vizuls mkslas komisijas mkslinieku izstde Kop.
  
Izstd Tallinas vecpilst, Hopnera nama Lielaj zl, ldz 31. martam, apskatmi Ilgneses Avotias, Guntas Brakovskas, irta Burvja, Kaspara Brzia, Nadedas Demidovas, Vijas Dzintares, Jura rmaa, Anitas Jansones-Zirntes, Laines Kainaizes un Ja Streia darbi gleznas, grafikas, zmjumi un monumentlo tlniecbas darbu lielformta fotogrfijas. Daa darbu iepriek izstdti 2021. un 2022. gada izstds Rgas Latvieu biedrb, bet daa radti pai izstdei Tallin.  
  
Izstde tapusi Rgas Latvieu biedrbas un biedrbas Estonia ilggadjs sadarbbas rezultt. Jau vienpadsmito gadu, februr rkot Igaunijas mnea ietvaros, Rgas Latvieu biedrba aicina iepazt igauu tekstilmkslinieku dairadi, tau ogad ar RLB Vizuls mkslas komisijas dalbnieku darbi ceo uz Igauniju. 

Paldies Igaunijas vstniecbai Rg, Latvijas vstniecba Igaunij un Rgas Latvieu biedrbas biedram Jurim guram persongi. 
      Atpaka