126331

No Lijas Brdakas atvadoties
20.09.2022


Ir noticis, k sen bij paredzts:
reiz tau jpamostas salnas rt,
kad dlijm viss krsu mirdzums dzsts
un auksti debess raugs darb padart
 
 - Lija Brdaka
 
 
2022. gada 19. septembra nakt mb devusies dzejniece, rakstniece, tulkotja, radoa personba un Rgas Latvieu biedrbas biedre Lija Brdaka. 
  
Lija Brdaka aktvi iesaistjs RLB Literatras komisijas darbb. Ar savu kltbtni, darbu un dairadi kuplinja biedrbas sarkojumus, projektus. Via nekad neliedza savu padomu. Neuzkrtoi virzja sarunas, lai sekmgi izdotos realizt iecerto. Nopietni domja par katra sarkojuma saturu, t niansm. Neizcla sevi, bet cents priekpln izvirzt prjos. Via bija sirds cilvks. rkrtgi smalkjtga, mierga un dzves gudra. 
 
Vl nesen, 3. septembr, Dzejas dienu noskas, kupl sveicju pulk RLB Baltaj zl atzmjm Lijas Brdakas  90. jubileju. Ar dziu cieu pret klaustju dzejniece lasja  savus, pai im vakaram atlastos, dados dzves laika posmos tapuos, dzejous. K prskatu, k atskaiti, k juzdama, ka citas reizes nebs 
  
Bagts ir dzejnieces ma devums. No pirms grmatas Man dzve dvina smaidu 1962. gad ldz ogad, 3. septembr, atvrtajai dzejas izlasei  Varavksnes loks un romnam  Liktengie krustojumi. Sav radoaj m via strdjusi urnl Mksla, izdevniecb Liesma, Rgas kinostudij. Darbojusies visos literatras anros dzej, dramaturij un proz. Ar Lijas Brdakas dzeju tapusi ar ne viena vien melodija pazstamu  mziu repertur. 

Lijas Brdakas pasaules redzjums, iekj pasaule, dzejiskie tli un romnu varoi turpins uzrunt ikvienu izdoto grmatu lappuss! 

Rgas Latvieu biedrba zaudjusi gudru, talantgu un dvsel gaiu cilvku. Izsakm visdziko ldzjtbu Lijas Brdakas imenei, tuviniekiem un dairades cientjiem. 
   
Atvadans no Lijas Brdakas 2022. gada 27. septembr plkst. 15.00 Krematorijas Lielaj zl. 
 
      Atpaka