127580

LVAK prieklasjums par Jni Endzelnu
06.02.2023


Rgas Latvieu biedrbas Latvieu valodas attstbas kopa (RLB LVAK), 6. februr plkst. 18.00 RLB Lgo zl, aicina uz tikanos ar filoloijas doktori, LZA goda doktori, valodnieci Sarmu Kaviu, kura uzstsies ar prieklasjumu Cildintais un apkarotais Jnis Endzelns (150. gadskrta).
   
 
RLB LVAK dibinta 2001. gad un msdienu kontekst turpina RLB Valodniecbas nodaas tradciju (19041940). Kopa rko prieklasjumus, diskusijas un lekcijas par kdu temu, kas saistta ar latvieu valodu, katra mne pirmaj pirmdien. Laipni gaidts ikviens interesents!
   
Ieeja  par ziedojumu.
   
25% no sarkojum gtajiem ziedojumiem Rgas Latvieu biedrba ziedos Ukrainas cilvku atbalstam.
      Atpaka