127118

JVLMA maistrantu un studentu koncertu 25. koncertsezona
07.12.2022


Tredien, 2022. gada 7. decembr plkst. 18.00 RLB Zelta zl izskans cikla Jzepa Vtola Latvijas Mzikas akadmijas mcbspku, maistrantu un studentu koncerti 25. koncertsezonas  visprjo klavieru katedras studentu koncerts  Noslpumains skau ainas.

Piedals Jkabs Bernts,  Emlija Buka, Lauma Eglte, Alise Lva Jansone, Evita Martinija, Artrs Oskars Mitrevics, Annika Lanka, anete Spirka,  Vladimirs Tarasovs, Aleksandrs Vladislavovs, Gabriels Zavadskis /klavieres/, k ar Elza Liepia /flauta/, Patrcija Penskola Iasova /vijole/,  Zenta Evita Timermane /ells/,  Dvis Vilks /kontrabass/, Daniils Kuzmins, Nora Kalnia, Anastasija Kildia, Daniels Pelnns /vokls/,  Krijnis Bite /deja/.

Programm 18.- 21.gs.  komponistu instrumentl un vokl kamermzika.

Ieeja par ziedojumiem.      Atpaka