125927

Jaunumi RLB telpu nomas piedvjum
01.01.2023


Rgas Latvieu biedrba piedv telpas dada veida un mroga paskumiem. Nama plaajs un greznajs zls ik gadu norit koncerti, starptautiskas konferences, seminri, mkslas izstdes un dadi citi sarkojumi.
   
    
Gada siltajos mneos Rgas Latvieu biedrba paskumu rkoanai atver ar savu pagalmu, kas ir lieliska vieta, piemram, nelieliem akustiskiem koncertiem un imenes svtkiem.
   
    
Pagalma nomas cena par vienu sarkojuma stundu ir EUR 60.00 (tehnisk laika stunda EUR 30.00). Rgas Latvieu biedrba ilgtermia nomniekiem tiek pieirta telpu nomas atlaide viena sarkojuma rkoanai,  nosakot  cenu ar atlaidi par vienu  pagalma izmantoanas stundu EUR 30.00.
   
 
Pagalma foto pieejami eit
 
    
Plak par iespjm skaistiem svtkiem un paskumiem Rgas Latvieu biedrbas nama vsturiskajs telps: 


Elna Puncule - kultras projektu vadtja
Tlr: + 371 67226924
Mob.tel.: + 371 29520251
E-pasts: elina.puncule@rlb.lv 


Inese Olande - kultras projektu vadtja
Tlr: + 371 67226924
Mob.tel.: + 371 27260516
E-pasts: inese.olande@rlb.lv 
      Atpaka