126588

Izstde Ukraina, kas iedvesmo Krustpils pil
28.10.2022


No 2022.gada 28.oktobra Jkabpils Vstures muzeja Krustpils pil bs  skatma izstde "Ukraina, kas iedvesmo". 


Izstde ir kopdarbs. Ts veidoan piedals Krustpils pils, Rgas Latvieu biedrbas Vizuls mkslas komisijas biedri Kaspars Brzi, Gunta Brakovska, Juris rmanis, Laine Kainaize, Emls Kristians Muzikants, Ieva Muzikante, Velta Riekstia, Jnis Streis, Ilgvars Zalns, Ukrainas mkslinieki, kuri obrd dzvo un strd Latvij, Mariia Zenkova, Svitlana Kislova, Andrejs Kislovs.  Savus darbus izstdei pierusi ar LU Akadmisk  bibliotka.  Konceptuli izstdes pamatu veido glezniecba. 


Stjtlniecbu prstv RLB Vizuls mkslas komisijas biedri mkslinieki Ilze Vija Dzintare, irts Burvis un Tlivaldis Muzikants.


Tmu loks ir plas – no ainavm, saulespum ldz filozofiski nosactm kompozcijm. Krszieds - bagts un daudzveidgs. 


Lai izstde iedvesmo ms visus, vlot Ukrainai to vislabko – uzvaru un Dieva svtbu! 


Izstdes kuratores: Gunta Brakovska un Laine Kainaize. 

 
      Atpaka