124927

rika Egla mzikas koncerts Elpa telp
22.05.2022


Rgas Latvieu biedrbas Mzikas komisija aicina uz rika Egla koncertu Elpa telp 2022. gada 22. maij plkst. 18.00 Rgas Latvieu Biedrbas Zelta zl.

 

Koncert izskans skaistkie rika Egla dvseles un pateicbas iedvesmotie skadarbi, kas raduies laika posm no 2020. gada 13. marta ldz ai dienai.  os skadarbus varam uztvert k sastinguas laika un emociju zmes... Koncert skans ar mana iemotk dzejnieces GUNDEGAS SALNAS dzeja. T ir dzeja, kura rosina ikkatra cilvka  gargo godgumu un emocionlo katarsi.  T par koncertu izsaks pats riks Egltis. 

 

Koncert piedalsies Linda Auzne (vijole), Dainis Cimermanis (oboja), Gints Smukais (akustisk itra), voklais ansamblis "CANTEMUS" (mkslinieciskais vadtjs riks Egltis), Juglas mzikas skolas koris (dirients Edvns Dziums) un jauktais koris "GARKALNE" (diriğenti Evita Taranda, Jnis Taranda , vokl pedagoe Ilze Rie). 

 

Bietes Bieu Paradzes kass un tmeka vietn www.bilesuparadize.lv  (5.00 EUR un 3.00 EUR skolniem, studentiem, pensionriem).

 

25% no sarkojuma iemumiem Rgas Latvieu biedrba ziedos Ukrainas cilvku atbalstam.  


Koncerts tiks filmts un fotografts. Foto un video materili vlk var tikt izmantoti paskuma publicittei internet (socilajos tklos, medijos).

 
      Atpaka