129796

Atvēl 200 000 eiro Rīgas Latviešu biedrības nama atjaunošanas, izpētes, konservācijas un restaurācijas programmas īstenošanai
06.09.2023


Pēc Rīgas Latviešu biedrības nama atjaunošanas, izpētes, konservācijas un restaurācijas programmas 2023.–2030. gadam izskatīšanas un apstiprināšanas 5. septembra Ministru kabineta sēdē valdība lēma par valsts piedalīšanos programmas īstenošanā šogad ar 200 000 eiro. Rīgas Latviešu biedrības nams Rīgā, Merķeļa ielā 13 ir Rīgas Latviešu biedrības īpašums un valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kura uzturēšanu, saglabāšanu un popularizēšanu nodrošina šī biedrība kā brīvprātīga sabiedriskā organizācija.
 
Saskaņā ar Biedrības nama likumā paredzēto ēkas īpašniece ir izstrādājusi Biedrības nama programmu, kas aptver tās ilgtermiņa mērķus, saistītus ar Biedrības nama kā latviešu nacionālās pašapziņas un valstiskās neatkarības veidošanās simbola popularizēšanu, veicinot sabiedrības izglītošanu par Latvijas valsts veidošanās pirmsākumiem, Latvijas sabiedrības vienotības, pašapziņas, patriotisma un lepnuma par savu valsti stiprināšanu un popularizējot latviešu nacionālo kultūru un vēsturi Rīgas viesiem, kā arī nodrošinot Biedrības nama un ar to saistīto vēstures liecību saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Tāpat programmā noteikti vidēja termiņa mērķi, kas paredz Biedrības nama restaurācijas un atjaunošanas darbus veikt astoņu gadu periodā, darbus sadalot un veicot astoņās kārtās.
 
Biedrības nama programmas 1.kārtā, par valdības piešķirtajiem 200 000 eiro paredzēts veikt daļēju logu un durvju restaurāciju un nomaiņu, nama energoauditu, dūmeņu virsjumta daļas atjaunošanu, arhitektoniski mākslinieciskās izpētes veikšanu un aktualizāciju, ar ugunsdrošības prasību izpildi saistītus darbus un Biedrības nama programmas īstenošanas divām pirmajām kārtām nepieciešamo būvprojektu izstrādi, kā arī segt projekta vadības, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas.
 Kopējās provizoriskās Latviešu Biedrības nama programmas īstenošanas izmaksas (visas astoņas kārtas 2023. gada cenās) ir 8 207 818,12 eiro.
 
Turpmākajos gados programmas īstenošanai nepieciešams finansējums indikatīvi: 2024. gadā - 1 400 870 eiro, 2025. gadā – 1 502 287 eiro, 2026. gadā – 1 502 471 eiro, savukārt 2027. gadā – 464 355 eiro, 2028. gadā – 602 009 eiro, 2029. gadā – 1 114 356 eiro un 2030. gadā – 1 421 472 eiro.
 
Paredzēts, ka turpmākajos gados nepieciešamais finansējums tiek pieteikts un skatīts kārtējā valsts budžeta sagatavošanas un izskatīšanas procesa ietvaros.      Atpakaļ