Gada siltajos mneos Rgas Latvieu biedrbas nama pagalms ir lieliska vieta nelieliem sarkojumiem, piemram, akustiskiem koncertiem, imenes svtkiem u. tml. 
 

Pagalma nomas cena par vienu sarkojuma stundu ir EUR 60,00 (tehnisk laika stunda EUR 30,00).