Dāmu komiteja
Vadītāja: Ilva Duļevska
Dāmu komitejas pārziņā ir konferenču darbs, labdarība, RLB saviesīgās dzīves atbalsts

Kontakti: tel. + 371 29624811, e-pasts: ilva_dulevska@inbox.lv