Rīgas Latviešu biedrības pensionēto skolotāju vokālais ansamblis „Saulgriezes” 

   

Mākslinieciskais vadītājs Egils Norbūts 


Pensionēto skolotāju ansamblis izveidots 1978. gadā, nosaukumu „Saulgriezes” tas ieguvis 1988. gadā, ansambļa pamatsastāvā ir 12 dziedātājas. Savas radošās ieceres ansamblis regulāri realizē Rīgas Pensionēto skolotāju klubā. Ansamblis koncertē arī pansionātos un muzejos, kā arī pie draugiem Jelgavā, Jaunjelgavā, Vilcē. Ansamblim izveidojusies cieša sadarbība ar Jelgavas vokālo ansambli „Vakarvējš” un Jaunpiebalgas vokālo ansambli „Harmonija”.

Ansambļa repertuārs ir daudzveidīgs: no tautas dziesmām līdz klasikai un garīgajai mūzikai. Regulāri notiek tematiskie sarīkojumi ar plašiem koncertiem, kas veltīti komponistu daiļradei, piemēram, Valteram Kaminskim, Elgai Īgenbergai, Arvīdam Žilinskim; rakstniekiem, piemēram, R. Blaumanim, V. Artavam, E. Zālītei; dažādām svinību dienām un mūsu kluba jubilāriem veltītajiem gadskārtējiem apsveikumiem.

Kontakti: Ausma Andersone – tālr. + 371 67250040, + 371 29325530