Rīgas Latviešu biedrības vīru koris "Latvis"

   

Mākslinieciskais vadītājs Edgars Račevskis

Kormeistars Kārlis Hammers

Koris dibināts 1997. gada 1. martā un īsā laikā izveidojies par spēcīgu kolektīvu.

Popularizējot vīru dziesmu un šo kori (arī ar nodomu piepulcēt jaunas balsis), šajos gados sniegti koncerti dažādos Latvijas novados. Tie deva rezultātus, sākotnēji korī pulcējās pāri par simt dziedātāju no Rīgas, Talsiem, Liepājas, Gulbenes, Alūksnes, Madonas, Cēsīm, Brocēniem un citām vietām.

Pirmo koncertu koris sniedza 1997. gada 15. maijā. 1998. gada aprīlī koris izcīnīja I pakāpes diplomu Vispārējo latviešu Dziesmu svētku Rīgas pilsētas koru skatē. Tad nāca atzinība arī starptautiskā līmenī: 1999. gadā Vācijā, Polheimā F. Mendelszona-Bartoldi starptautiskajā konkursā tika iegūta Zelta (polifonās mūzikas programmā) un Sudraba medaļa (tautas mūzikas programmā), pēc gada Austrijā, Lincā I pasaules koru olimpiādē – divas Sudraba medaļas (polifonās un tautas mūzikas a cappella interpretācijas kategorijās). Šajā vērienīgajā pasākumā piedalījās 370 kori ar 18 000 dalībniekiem no 60 valstīm. Tajā pašā gadā koris koncertēja Vācijas pilsētā Hanoverē pasaules izstādē EXPO 2000, arī Hamburgā, piedaloties F. Mendelszona-Bartoldi II simfonijas Lobgesang (op. 52) atskaņojumā kopā ar Zēventāles koncertkori, Zinstorfēras kantorijas kori un kamerorķestri Hamburger Camerata, kā arī uzstājās Hamburgas baznīcās.

Cildinošas atsauksmes saņemtas pēc kora koncertiem Igaunijā un Somijā. Koris regulāri piedalās koncertos un dievkalpojumos Rīgas Domā, Lutera, Anglikāņu baznīcā un citos Latvijas dievnamos, dzied valsts svētku svinīgajos koncertos un citos valstiski sabiedriski nozīmīgos pasākumos – Rīgas Brāļu kapos, Lāčplēšu dienas, Oskara Kalpaka atceres sarīkojumos daudzviet Latvijā. Rīgas 800 gadu jubilejas dienās dziedoņi piedalījās mūsu galvaspilsētas izcilāko sieviešu un vīru koru veltījumprogrammā "Dziesmu rota Rīgai", pirmo trimdas Dziesmu svētku (1947. gadā Eslingenā, Vācijā) 55 gadu atceres koncertā Rīgas Latviešu biedrības Lielajā zālē 2002. gada 7. jūlijā. Koris piedalījies Baltijas un Ziemeļvalstu vīru koru festivālā Tallinā, Igaunijā, koncertējis II un III Pasaules Latviešu biedrību konferences delegātiem, arī kora Maestro jubileju reizēs, kad Edgars Račevskis klausītāju priekšā stājās kā interesantu kordziesmu autors. Koris bijis arī vairāku citu komponistu – Alvila Altmaņa, Leona Amoliņa, Pētera Barisona, Jāņa Dreimaņa, Romualda Jermaka, Jura Karlsona, Lēvi Madetoja, Ingmara Zemzara un citu veltījumdarbu pirmatskaņotājs un autorkoncertu līdzdalībnieks. Koris piedalās visos Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos, koru karos un dažādos valsts mēroga koru konkursos, allaž iegūdams godalgotas vietas. Viņu balsis skanējušas vīru koru Dziedāšanas svētkos Mazsalacā, Tukumā, novadu Dziesmu svētkos Saldū, Dikļos, Madonā, Turlavā, Dziesmu dienās Latvijas pilsētās, J. Vītola Mūzikas dienās Gaujienā un dažādos nozīmīgos tematiskos sarīkojumos, mūsu un citu valstu (Somijas, Igaunijas, Kanādas, Japānas) koru draudzības koncertos.

Kora repertuārā: latviešu komponistu klasiķu oriģināldarbi, latviešu mūsdienu komponistu oriģināldarbi, latviešu komponistu klasiķu tautasdziesmu apdares, latviešu mūsdienu komponistu tautasdziesmu apdares, cittautu komponistu oriģināldarbi, cittautu tautasdziesmu apdares, operu kori, garīgā mūzika, dažādu tautu komponistu lielas formas vokāli instrumentālie darbi, kā arī Ziemassvētku dziesmas.

Aktīvi dziedātgribētāji, jauni kora dziedāšanas kultūras un tradīciju kopēji un tālākvirzītāji tiek gaidīti kora mēģinājumu laikā: pirmdienās un trešdienās no plkst.18.00 līdz 20.00 Rīgas Latviešu biedrībā.

Kontakti: khammersv@inbox.lv

Foto: Inta Lankovska