Rīgas Latviešu biedrības klasiskās mūzikas "Ars Longa"

  Mākslinieciskais vadītājs Jānis Andžāns

Rīgas Latviešu biedrības klasiskās mūzikas jauktais koris „Ars Longa” dibināts 2004. gadā, tajā darbojās aptuveni 50 dalībnieki. Koris sekmīgi piedalījies ikgadējās Rīgas kora skatēs. Kora iemīļotākais repertuārs ir klasiskās mūzikas interpretācijas. Kolektīvs aktīvi iesaistās koncertos gan kopā ar citiem koriem, gan arī ar saviem domubiedriem – Rīgas Latviešu biedrības koriem. Līdz aiziešanai mūžībā 2010. gada nogalē "Ars Longa" ar iedvesmu vadīja tā dibinātājs diriģents Arnolds Skride. Nu koris otro elpu ieguvis jauno un perspektīvo vadītāju - Jāņa Andžāna un Mika Abaroniņa vadīti.

  
 

   

  Foto: Inta Lankovska 

Rīgas Latviešu biedrības klasiskās mūzikas koris „Ars Longa”
aicina savā pulkā kora dziesmu mīļotājus visās balsu grupās 
Pieteikties mē
ģinājumu dienās: otrdienās un ceturtdienās no plkst. 18.30 – 21.00 
Plašāka informācija pa tālr. 
25163717 (J. Andžāns); 28626972 (J. Poļakovs).