Rīgas Latviešu biedrības Pensionēto skolotāju klubs

RPS kluba valdes priekšsēdētāja: Rūta Cipija