Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopa 

Vadītājs: LU un LKA doktorands, Mg. paed. Uģis Nastevičs
E-pasts: jpn@inbox.lv 
 

Allaž būsit gaidīti kādā RLB Latviešu valodas attīstības kopas (LVAK) vakarā. Tiekamies katra mēneša pirmās pirmdienas vakarā plkst. 18.00 RLB 301. telpā. – Ik reizes varēsit noklausīties kādu lietpratīgu referentu par kādu mūsu valodas jautājumu. Diskutējam par dzirdēto un citām valodas aktualitātēm. Kopas dalībnieki un viesi atzīst, ka ir vērtīgi dalīties pieredzē, jo vairums dalībnieku tieši vai netieši ir saistīti ar valodu – ar to taču visi dzīvojam. Pievienojieties mums! 

Kopas darbība un vakari notiek sabiedriskā kārtā ar apziņu, ka latviešu valoda ir liela vērtība un mūsu valsts pamats. Esam mantojuši mūsu izcilo kultūras darbinieku un patieso valodnieku dārgās atziņas un cenšamies uz to pamata rast jaunu spēku, lai līdzētu mūsu valodas problēmu risināšanā – jo: „Attīstās valoda, tālāk izveidojoties saskaņā ar savām normām un pēc pašas veciem paraugiem, bet ne citu valodu ietekmē.” J. Endzelīns.

RLB Latviešu valodas attīstības kopa (RLB LVAK) dibināta 2001. gada septembrī. Kopas mērķis ir latviešu valodas attīstība, kas balstīta uz Latvijas lielāko valodnieku Mīlenbacha un Endzelīna atziņām un ieguldījuma. Cita starpā kopas mērķis ir veicināt diskusiju par aktuāliem valodas jautājumiem, veicināt uz zināšanām un zinātni balstītu valodas un valodniecības attīstību Latvijā, kā arī novērst padomju laikā pieņemto valodas dekrētu un kaitīgo nolikumu turpināšanu valodas praksē Latvijā. 

Ar mūsu kopas starpniecību tapuši vairāki noderīgi izdevumi – šeit par dažiem jaunākiem:


Katru gadu kopā ar Latvijas Rakstnieku savienību un LZA Terminoloģijas komisiju rīkojam un aicinām Jūs piedalīties Gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena meklēšanā! gadavards@inbox.lv

Informācija : Uģis Nastevičs, tālr.  26394751