Guntis Gailītis, Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs (1949)

 

Režisors, sabiedriskais un kultūras darbinieks Guntis Gailītis dzimis 1949. gada 11. februārī Līgatnē. Studējis J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā režiju (diploms 1975. un 1980.) un Latvijas Universitātē – pedagoģiju un psiholoģiju (2005.). No 1975. līdz 2006. g. strādājis Latvijas Nacionālajā operā, šajā laikā īstenoti vairāk nekā 50 operu inscenējumi. Kopš 1983. g. darbojies kā pedagogs J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Vairāk nekā 500 kultūras pasākumu, festivālu, koncertu režijas autors. No  2006. g. ir Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pieminekļu aģentūra” direktors. Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks (2002).

Guntis Gailītis no 2002. gada ir Rīgas Latviešu biedrības biedrs , aktīvi iesaistījies biedrības dzīvē, darbojies arī RLB Domē un Valdē, 2011. gada 3. augustā ievēlēts par Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāju.

Gunta Gailīša vadībā veikts ievērojams un aktīvs darbs  ekonomiskās situācijas stabilizēšanai, saimnieciskā potenciāla  un juridisko jautājumu sakārtošanai. Īpaša vērība  veltīta kultūras dzīves tradīciju turpināšanai un attīstībai.  Noritējušas daudzas plaša vēriena kultūras programmas. Rosinot projektu darbu,  realizēti vairāki Rīgas Domes, Valsts Kultūrkapitāla fonda un Eiropas Savienības atbalstīti projekti. Rīgas Latviešu biedrība aktīvi stiprinājusi sabiedriski politisko nozīmību un atpazīstamību, attīstot plašu sadarbību ar valsts,  pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem, citām kultūras un sabiedriskajām organizācijām. Slēgti vairāki sadarbības līgumi ar augstākās izglītības iestādēm, lai kopīgi veidotu projektus. Svarīgs darbs ieguldīts Rīgas Latviešu biedrības – pirmās latviešu sabiedriskās organizācijas  - vēstures izpētē  un biedrības nozīmīgās lomas Latvijas Valsts  veidošanās procesu aktualizēšanā.  Daudz spēka veltīts Rīgas Latviešu biedrības nama kā izcila, vēsturiska arhitektūras un mākslas  pieminekļa uzturēšanā un popularizēšanā. Guntis Gailītis kā prioritātes biedrības darbā un nākotnes virzību  uzsver  izglītību - sniegt  plašai sabiedrībai zināšanas un garīgo saturu, vienlaikus atgādinot, ka biedrības pamatbūtība ir biedrošanās -  dalīšanās panākumos, pieredzē un iedvesmojoša, pozitīva savstarpējā gaisotne.