Rīgas Latviešu biedrības Dome ir lēmējstruktūra pilnsapulču starplaikā. Dome ievēlē no sava vidus RLB priekšsēdētāju un viņa vietnieku, ievēlē RLB Valdi. Sasauc biedru pilnsapulci un izvirza apspriežamos jautājumus. Organizē statūtos paredzēto mērķu īstenošanu un pilnsapulces lēmumu izpildi. Domi ievēl RLB pilnsapulce. Domes locekļa pilnvaru laiks ir 3 gadi.

RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS DOME
(Ievēlēta RLB pilnsapulcē 25.02.2023.)

Beiris Lita 
Bergmanis Kaspars 
Bērziņa Gunta 
Brakovska Gunta 
Briedis Jānis 
Būmane Ilze 
Cipija Rūta 
Dreģis Normunds 
Dreika Dagnija 
Dzintare Vija 
Feldmane Anita 
Feldmanis Jānis 
Gailītis Guntis 
Grūbe Anita 
Ivaņinoks Valdis 
Jablovska Gaida 
Krūmiņš Jānis Atis 
Lācis Andris 
Līce Velga 
Līpīte Stella 
Naumova Skaidrīte 
Paegle Dace 
Pētersone Kārina 
Platpers Arvīds 
Ponnis Pēteris 
Poriete Margita 
Sidorova Aija 
Smane Maija 
Solima Mairita 
Spīčs Ernests 
Stirna Mirdza 
Strads Gatis 
Šenberga Mārīte 
Vectirāns Juris 
Vidriķis Jānis 
Zilberts Ventis 
Zvejniece Teiksma 
Želve Margarita 
 
                          
 
 


Rīgas Latviešu biedrības
Valde nodrošina statūtos paredzēto mērķu īstenošanu, biedru pilnsapulces un Domes lēmumu izpildi. Atbild par biedrības saimniecisko darbību. RLB Valde darbojas 7 cilvēku sastāvā, tai skaitā RLB priekšsēdētājs un viņa vietnieks. Valdi uz 3 gadiem ievēl RLB Dome.

RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS VALDE
(ievēlēta 15.03.2023.)

Guntis Gailītis
(Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs, režisors, sabiedriskais darbinieks)
Gaida Jablovska
(Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāja vietniece, filoloģe, muzeju nozares eksperte)
Skaidrīte Naumova
(uzņēmēja, grāmatizdevēja)
Kārina Pētersone
(filoloģe, politiķe, tulkotāja, sabiedriskā darbiniece, bijusī Latvijas Republikas kultūras ministre)
Jānis Briedis
(sociologs, vadībzinātņu speciālists)
Normunds Dreģis
(diriģents, pedagogs, kultūrizglītības darbinieks)
Gatis Strads
(pedagogs, uzņēmējs, teātra zinātnieks)