Rīgas Latviešu biedrība (RLB) ir brīvprātīga, neatkarīga sabiedriska kultūras organizācija, kas dibināta 1868. gadā un kuras darbība atjaunota 1989. gada 14. janvārī.  

Rīgas Latviešu biedrībā darbojas 407 biedri (dati 01.02.2020.).

RLB biedru vidū ir astoņi Goda biedri – Guntis Ulmanis, Vaira Vīķe-Freiberga,  Ēriks Hānbergs, Raimonds Pauls, Pēteris Vasks un Jānis Streičs, Mirdza Stirna un Jānis Krastiņš. 

  

Rīgas Latviešu biedrība

 

 

RLB savu mērķu īstenošanai sadarbojas ar visām Latvijas Republikas valsts un pašvaldības iestādēm, ar sabiedriskām organizācijām un privātpersonām Latvijā un ārzemēs.

RLB visā savā darbībā rīkojas saskaņā ar humānisma principiem, cienot latviskas un vispārcilvēciskas vērtības. 

RLB darbību vada:
• biedru pilnsapulce, kas ir augstākā lēmējstruktūra;
• biedrības priekšsēdētājs;
• dome (36 cilvēku sastāvā);
• valde (7 cilvēku sastāvā, tai skaitā RLB priekšsēdētājs un viņa vietnieks).

 RLB darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un statūtiem, kuru pamatā ir 1938. gada 26.aprīlī ar nr.18467 Sabiedrisko lietu ministrijā reģistrētie statūti. RLB ir juridiska persona ar saviem likumā noteiktā kārtībā pārreģistrētiem statūtiem, savu zīmogu ar uzrakstu "Rīgas Latviešu biedrība", ar patstāvīgu bilanci, savu rēķinu bankā, saviem kustamiem un nekustamiem īpašumiem. Rīgas Latviešu biedrības juridiskā adrese ir Merķeļa ielā 13, Rīgā, LV-1050

RLB ir sava atribūtika un simbolika, ko apstiprina biedru pilnsapulce un ko var izgatavot un lietot pēc Domes izstrādāta nolikuma.