Papildus Rgas Latvieu biedrba piedv: skaotja un gaismotja pakalpojumus, sarkojuma tehnisk izvietojuma nodroinanu, papildus tehniku paskumiem pc nepiecieambas (projektors, proektors, mikrofons), banketu servisa MELLENE pakalpojumus
   

Kustgie starmei
- Robe Color Sport 250

Multimediju projektors
- Jaudas 300 W
- Spilgtums 3500 lum
- Kontrasta attiecba 2000:1
- Izirtspja 1024 x 768
- Krsu toi 16 milj.

RLB rekviztu noma
-
(krsli, runas pultis, molberti, karogi, podesti u.c.)

Pastjumu pieemana un plaka informcija:

Telma Auzia - kultras projektu vadtja
Tlr: + 371 67226924
Mob.tel.: + 371 29520251
E-pasts: 
telma.auzina@rlb.lv

    

Inese Olande  kultras projektu vadtja
Tlr: + 371 67226924
Mob.tel.: + 371 27260516