17506

Rīgas Latviešu biedrības namam svinīgi piestiprināta kultūras pieminekļa zīme
14.09.2011


Rīgas Latviešu biedrības namam svinīgi piestiprināta kultūras pieminekļa zīme 

Kultūras pieminekļa zīmes svinīgajā atklāšanā pie Rīgas Latviešu biedrības nama 14. septembra pēcpusdienā pulcējās RLB domnieki, biedri un citi interesenti.

Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis, zīmi atklājot, atgādināja, ka Rīgas Latviešu biedrības ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un kultūras pieminekļa zīmes piestiprināšana sasaucas ar Eiropas kultūras mantojuma dienām 2011. 

Atzinību svinīgajā brīdī izteica Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības vadītājs Juris Dambis: „Kultūra, jēdziena plašākajā izpratnē, manuprāt, ir vienīgais Latvijas kā nacionālas valsts pastāvēšana pamats un iemesls. Pārējo dzīves kvalitāti mēs varam iegūt jebkur pasaulē, bet kultūru tikai šeit Latvijā. Tāpēc kultūrai pievēršam arvien lielāku uzmanību. Kultūrai jābūt Latvijas Valsts visu norišu pamatā, prioritātei. Runājot par kultūrvēsturisko mantojumu, kultūras mantojuma vērtību sabiedrībā, valsts nozīmes kultūras pieminekļa statuss ir vērtība, manifestācija, zīme, apliecinājums. Šāda zīme no vienas puses ir formāls akts, no otras puses tā ir vērtību atzīšana un apliecināšana, parādīšana. Sveicu Jūs, kas rūpējas par šo kultūrvēsturisko objektu, lai izdodas šo kultūrvēsturisko pieminekli saudzīgi kopt un attīstīt!”

Klātesošos uzrunāja arī profesors Jānis Krastiņš, kas pētījis arī RLB nama būvvēsturi: ”Priecīgs brīdis, kad mēs pievēršam uzmanību savai kultūrai. Šī ir zīme, ko pazīst visā pasaulē, un šī ir ēka, kas ir pasaules līmeņa kultūras piemineklis. Ēka tapusi 19. gadsimta otrajā pusē brīvā vietā, viena no pirmajām kādreizējā cietokšņa esplanādē. Te notika pirmā rosīgā latviešu kultūras dzīve, katram latviešu mentalitātei tuvam domu gājienam tik neatņemamais latviešu Dziesmu svētku aizsākums sākās pie šī nama. Nams ir pasaules līmeņa meistardarbs. Lai ēkai mūžīgs mūžs mūžu mūžos!”

Apsveikuma vārdus teica Latvijas Institūta vadītāja Kārina Pētersone: ”Šī ir simboliska un skaista diena, jo Rīgas Latviešu biedrība kopš aizpagājušā gadsimta ir latvietības šūpulis. Arī šodien nav nekas svarīgāks, kā uzturēt latvietības garu – spēcīgu, modernu, darbīgu, dziļā cieņā izprotot un droši balstoties uz to, ko mūsu priekšgājēji nodevuši mums kā dārgu mantojumu. Novēlu to sargāt, bet dzīvot tajā mūsdienīgi ar drošu skatu nākotnē!” 

Nozīmīgajā brīdī klātesošos sveica arī RLB kamerkoris „Austrums” diriģenta Ārija Šķepasta vadībā. Svinīgais brīdis noslēdzās, skanot Rīgas  Latviešu biedrības himnai „Nevis slinkojot un pūstot”.
      Atpakaļ