78880


28.05.2017


Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisijas pārstāves

piedalījās starptautiskās konferencēs Tartu, Igaunijā

 

Šogad no 10. līdz 13. maijam Igaunijā, Tartu, norisinājās vairāki starptautiski notikumi lauksaimniecības zinātnes, senā lauku dzīvesveida izpētes un popularizēšanas jomā, kur līdzdalīgas bija RLB Folkloras komisijas biedres etnogrāfe Indra Čekstere,  RLB Folkloras komisijas vadītāja Margita Poriete un Dr. agr. Baiba Ošmane.

Starptautiskais Lauksaimniecības muzeju asociācijas kongress CIMA XVIII 2017, kongress notika 18. reizi, to rīkoja Igaunijas Lauksaimniecības muzejs direktores Merli Sild vadībā. Kongresā bija pārstāvētas ne tikai Eiropas valstis, bet arī ASV, Japāna, Indija, Kanāda, Austrālija u.c., pavisam 78 dalībnieki. Piesakoties bija jāiesūta ziņojuma kopsavilkums un dalībai kongresā tika izvēlēti 36 lektori, starp tiem  arī no Latvijas – Rīgas Latviešu un biedrības.

RLB „Sprīdīša skolas” izzinošo nodarbību vadītāja, Latvijas Universitātes doktorante, etnogrāfe Indra Čekstere kongresā runāja par latviešu maizes cepšanas tradīcijām, maizes zīmēm, tās simbolisko nozīmi un mūsdienu interpretācijām maizes cepšanā un lietošanā ģimenes godos un gadskārtu svētkos. Klausītāji tika iepazīstināti ar ikdienas rudzu maizi, sestdienas karašām un svētku baltmaizi, pīrāgiem un plātsmaizēm, kas bija paņemtas līdz no Latvijas un tika arī nogaršotas. Indra Čekstere jau 6.reizi piedalījās Igaunijas Lauksaimniecības muzeja rīkotajos pasākumos.

RLB „Sprīdīša skolas” un radošo darbnīcu vadītāja Margita Poriete runāja par  RLB kā Latvijas muzeju veidošanās aizsācēju, kā arī par dabas materiālu lietošanu  „Sprīdīša skolas” radošajās darbnīcās bērniem Latvijas muzejos, sarīkojumos RLB, pilsētu un novadu svētkos. Tika stāstīts par to, ka materiāli radošajās darbnīcās tiek lietoti atbilstoši gadskārtai; arī veidojot jaunas lietas, tiek izmantoti tikai tradicionālie gatavošanas paņēmieni. Klausītājos interesi izraisīja attēli prezentācijā ar lielajām siena lellēm leļļu teātrim un radošo darbnīcu noformējumam, kā arī runātais par tādu sarīkojumu veidu bērnu izglītošanā, kā materiāla ieguve dabā –  lauku sētā, līdzās folkloras apguvei.

Kongresa dalībnieces uz Tartu pavadīja RLB domniece Anita Feldmane un Inčukalna Tautas nama direktore Inga Freimane (šogad arī Inčukalnā tiek plānotas RLB rīkotās Somugru dienas).

Kongresa ziņojumos bija daudzas interesantas tēmas, piemēram: par aitu ganīšanu Norvēģijā, kas tradicionālajā veidā saglabājusies vairāku gadsimtu garumā līdz mūsdienām; par Lieldienu olu krāsošanas radošajām darbnīcām Rumānijā, par sakņu dārzu iekārtošanu pilsētvidē Anglijā, par seno amatu prasmju un dzīvnieku demonstrējumiem lauku darbos muzejos Igaunijā, Polijā, Kanādā, Krievijā, ASV un Austrālijā.

Senās amatu prasmes un senais lauku dzīves veids, tiek popularizēts un mācīts daudzos pasaules muzejos, gan arī izglītojošās programmās dažādos projektos.  

Kongresa moto: „Tradīcijas un pārmaiņas ilgtspējīgai nākotnei”.


Šajā laikā Tartu risinājās vēl viens  nozīmīgs notikums saistībā ar lauksaimniecību – 8. Starptautiskā konference „Biosistēmu inženierzinātne 2017”. Tajā piedalījās RLB Folkloras komisijas biedre, „Sprīdīša skolas” izzinošo nodarbību vadītāja Dr. agr. Baiba Ošmane, pārstāvot Latvijas Lauksaimniecības universitātes projektu „EUROLEGUME” kā vadošā pētniece. Šajā konferencē viņa piedalījās ar sagatavoto postera prezentāciju  par Latvijā audzēto pupu un zirņu izmantošanu slaucamo govju ēdināšanā. Konferencē bija ap 300 dalībnieku no 24 valstīm.

  

RLB Folkloras komisijas pārstāves Tartu konferencēs guva atsaucību un apstiprinājumu savas darbības būtībai, kā arī ierosmes nākamajiem projektiem lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšanai, kopšanai, saglabāšanai un popularizēšanai, gan  savā specialitātē, gan arī  RLB Folkloras komisijā.RLB Folkloras komisijas vadītāja 

Margita Poriete

tālrunis 29528421

e-pasts: spridisaskola@inbox.lv

 

1. Foto: Tartu, etnogrāfe Indra Čekstere, Katerina Kaljuzhna (Ukraina), RLB Folkloras komisijas vadītāja Margita Poriete, RLB domniece Anita Feldmane, Inčukalna Tautas nama direktore Inga Freimane.
 

 2. Foto:  Tartu, Igaunijas Lauksaimniecības muzejā,  
Radošās darbnīcas „ Muzeju pedagoģija un pētniecība” dalībnieku grupa:
Foto: 
1.      rindā no kreisās:
1. Anna-Kristina Rätsep (Igaunija),
2.  Anne Jorunn Frøyen  (Norvēģija), 
3. Andreea Panait (Rumānija), 
4 Isabel Hughes (Apvienotā Karaliste) – darba grupas vadītāja, 
5. Marja- Liisa Vieraankivi  (Somija),
6. Margita Poriete (Latvija),
7. Natālija Trofimenko (Krievija),
8. Julia Hanulewicz (Polija) 


2. rindā no kreisās
Īvs Segers (Beļģija)
Eduards de Laubrie (Francija)
      Atpakaļ