23820

RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBĀ ĪSTENO INTEGRĀCIJAS ABC PROGRAMMU TREŠO VALSTU VALSTSPIEDERĪGAJIEM
21.05.2012


Š.g. jūnijā Rīgas Latviešu biedrība piedāvā apmeklēt nodarbību un pasākumu kopumu, kas apvienoti zem viena nosaukuma – integrācijas ABC programma. Šī programma veidota, domājot par īpašu cilvēku grupu - pēdējos gados Latvijā ieceļojušajiem trešo valstu pilsoņiem . Tās pamatuzdevums ir veicināt starpkultūru dialogu un mijiedarbību, balstoties uz speciālistu izstrādātām apmācību metodikām un dažādiem praktisko nodarbību veidiem. Latvijas kultūra, vēsturiski izveidojies Latvijas sabiedrības multikulturālisms, kā arī latviešu tautas folklora, etnogrāfija, tradīcijas un ieražas ir tēmas, kas veido apmācību programmu un praktisko nodarbību saturu.

Apmeklējot nodarbības programmās „Kopīgais un atšķirīgais Baltijas jūras baseina valstu un cittautu kalendāro svētku ciklā un ieražās”, „Teātra spēle kā metode dažādu etnisko grupu integrācijā un nacionālo tradīciju izzināšanā”, „Stāsti un stāstītprasme kā sociālās un etniskās integrācijas līdzekļi”, jaunieši un pieaugušie tiks iepazīstināti ar latviešu un citu tautu kultūras mantojumu, ar visu aktīvu līdzdalību tiks meklēti veidi, kā pārvarēt psiholoģiskās un mentalitāšu barjeras, dzīvojot un strādājot svešā vidē, kā veicināt publiskās uzstāšanās un saskarsmes prasmju apgūšanu. Dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar Latvijas un citu zemju pieredzi starpkultūru dialoga un savstarpējās saprašanās veicināšanā, sociālās un etniskās spriedzes mazināšanā, apgūs tos mutvārdu žanrus un stāstīšanas stratēģijas, kas var tikt pielietotas ikdienas komunikācijā.

Ar līdzīgu mērķi –  tuvināt un iesaistīt latviskajā un Latvijas kultūrtelpā tos, kuri – iespējams, pašlaik vēl dzīvo zināmā izolācijā no parējās sabiedrības daļas,  ir izveidotas programmas bērniem un ģimenēm ar bērniem, domājot par viņiem kā nākotnē pilntiesīgiem Latvijas sabiedrības locekļiem.  Šo programmu ietvaros viņiem būs iespēja piedalīties interaktīvās, izglītojošās un radošās nodarbībās. Tās būs radošās darbnīcas, kā arī t.s. Vasaras koledža, kur vairākās fakultātēs notiks dejas un skatuves mākslas apmācības, gleznošanas, skicēšanas un fotografēšanas mākslas pamatu apgūšana, kā arī viesošanās teātros, muzejos un citur.
 
Rīgas Latviešu biedrībā trešo valstu valstspiederīgie tiek aicināti pirmo reizi. Programmas panākumu atslēga ir mūsu visu rokās, cerot, ka tā var kļūt par vērtīgu tradīciju arī citus gadus. 

Aicinām līdz š.g. 1. jūnijam aizpildīt dalībnieka anketu, un no 8. līdz 30. jūnijam piedalīties daudzveidīgajos pasākumos, kas norisināsies Rīgas Latviešu biedrības namā.


Buklets (pdf.)

Anketa

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība. 75% no projekta finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds, nacionālais līdzfinansējums – 25%.

-----------
1 Trešās valsts pilsonis - jebkura persona, kas nav Latvijas Republikas, citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis (Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgums (Konsolidētā versija). //Oficiālais Vēstnesis, C 325, 24.12.2002.). Latvijas Republikas normatīvajos aktos termina  trešās valsts pilsonis vietā lieto terminu trešās valsts valstspiederīgais.      Atpakaļ