Sprīdīša Lieldienas Š.g. 14. aprīlī plkst. 11:00 līdz 13:30
14.04.2011


Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisijas izglītojošs sarīkojumu cikls

Sprīdīša Lieldienas
Š.g. 14. aprīlī plkst. 11:00 līdz 13:30

Lieldienu tradīcijas
Izzinošo nodarbību par Lieldienu tradīcijās raksturīgākajiem kokiem
vada etnogrāfe Indra Čekstere


Lai es būtu tik lokana, kā pūpola žagariņš
Dabas materiālu leļļu gatavošanas nodarbību vada Dr. paed. Inta Valdena un Siguldas novada bērnu un jauniešu interešu centra dalībnieki vadītāja Ilze Vilciņa

Pūpolputnu teātris
Leļļu teātra nodarbību vada aktieris Pēteris Vilkaste ,
scenārija autore  Margita Poriete , muzikante Liene Brence

Apaļš kā pūpols,
Mudīgs kā skudra
Deju nodarbību vada horeogrāfs Ernests Spīčs


Līdzi jāņem ērti apavi, katram bērnam pie apģērba piestiprināta pazīšanās zīme – norādot vārdu, klasi, skolu un 3 pūpolzariņi. Dalības maksa Ls 1,50. Klašu pieteikšanās un informācija līdz 12.04.2011. www.rlb.lv; pa tel.  26844324; 29528421

      Atpakaļ