51012

Igauņu tekstilmākslinieku dzīparu maģija Rīgas Latviešu biedrībā
10.02.2015


IGAUŅU TEKSTILMĀKSLINIEKU DZĪPARU MAĢIJA 

RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBĀ

 

Februārī mūsu kaimiņi  - Igaunijas Republika atzīmē savu dibināšanas gadskārtu. Nu jau trešo gadu februāris ir Igaunijas mēnesis arī Rīgas Latviešu biedrībā, kur RLB sadarbībā ar biedrību „Estonia” sarūpējusi igauņu tekstilmākslas izstādi „Tikšanās vieta. Kohtumispaik” , veltot šo sadarbības projektu Igaunijas Republikas gadadienai

Biedrības „Estonia” – vienas no senākajām Igaunijas igauņu organizācijām, dibinātas 1865. gadā,  loma Igaunijas nacionālās kultūras un identitātes veidošana sasaucas ar Rīgas Latviešu biedrības vēsturisko lomu mūsu valstī. Arī mūsdienās biedrība „Estonia” turpina darboties igauņu nacionālās kultūras un mākslas laukā, pulcējot savu biedru vidū ievērojamus kultūras, mākslas un izglītības darbiniekus. Nu jau vairākus gadus Rīgas Latviešu biedrību un biedrību „Estonia” vieno sadarbības saites. 

Biedrība „Estonia”  daudzus gadus rīkojusi latviešu tekstilmākslinieku izstādes Igaunijas Nacionālās operas „Estonia” Ziemas dārzā. Savukārt Rīgas Latviešu biedrība nu jau trešo gadu RLB nama Baltajā zālē februārī piedāvā ieskatu Igaunijas mākslinieku daiļradē. 

Šogad Igaunijas tekstilmākslinieku gobelēnu izstādē „Tikšanās vieta. Kohtumispaik” no 10. līdz 28. februārim būs redzami 14 autoru pēdējo gadu darbi. 2015. gads igauņu tekstilmākslai ir īpašs – tas ir Igauņu tekstilmākslas 100. jubilejas gads. 

Ceļa vārdus izstādei saka un Latvijas skatītājus uzrunā tekstilmāksliniece Kaire Tali: „Igaunijas gobelēnu māksla joprojām ir viena no mūsu lietišķās mākslas galvenajiem balstiem. Mūs – gobelēnu mākslinieku – nav daudz, bet mēs saglabājam un izmantojam šīs unikālās tehnikas mistiskās iespējas. Esam līdzīgi, bet tai pat laikā dažādi. Dzīparu maģija ir mūsu iedvesmotāja. Katrs autors rada kaut ko neatkārtojamu, ieaužot krāsainajos gobelēnos savas emocijas. Katram darbam ir savs radīšanas stāsts, katram darbam ir savs ceļš un liktenis. Šis darbs prasa iedziļināšanos, domas lidojumu, tehniskas prasmes, materiāla pazīšanu un pacietību. Katrs darbs ir unikāls. Šodien tekstilmāksla ir neierobežota un iespējām bagāta – līdzās strauji mainīgajai pasaulei, jauniem materiāliem, tehnikai un izgudrojumiem, kā arī fantastiskām tehnoloģiskām iespējām, mākslinieka  spējas, prasmes un roku darbība joprojām ir neaizstājamas. Gobelēnu mākslinieki caur laikiem ir bijuši tradīciju glabātāji un vērtību nesēji. Daudzi šīs ekspozīcijas darbi ir radīti tieši šai izstādei. Krasainā ziemīga ekspozīcija ir mūsu dāvana visiem šajā tumšajā un krāsām nabadzīgajā gadalaikā. Jo gobelēnu māksla ir luksus – kā  slepenais klubs, kura locekļi ir privileģētā kārtā... „

Izstādes atklāšana -  10. februārī. plkst. 16.00. Izstādes atklāšanā muzicēs Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas pedagoģes Guntas Božes klavieru klases II kursa students  Zigurds Teikmanis.

Izstāde organizēta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma” projekta „Stāvi stipri, strādā droši”, ko realizē Rīgas Latviešu biedrība,  ietvaros. Izstādi atbalsta Igaunijas Kultūrkapitāla fonds. 

Rīgas Latviešu biedrība un biedrība „Estonia”  īpaši pateicas par sadarbību izstādes rīkošanā Igaunijas vēstniecībai Latvijā, Igaunijas Tekstilmākslinieku savienībai un Latvijas Igauņu biedrībai!

Informāciju sagatavoja
Stella Līpīte,
Rīgas Latviešu biedrības biroja vadītāja
 

 

 

 

 

www.sif.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība
      Atpakaļ