36033

Tapusi unikāla pasaku grāmata bērniem – palīglīdzeklis latviešu valodas apguvē
12.06.2013


Rīgas Latviešu biedrības un biedrības „Goraļ” vadībā ir tapusi latviešu tautas pasaku grāmata bērniem, kuras galvenais uzdevums ir palīdzēt mazākumtautību bērniem visā Latvijā apgūt latviešu valodu. Latviešu – krievu valodas skaidrojumi, lieli, salasāmi burti ir šīs grāmatas galvenā vērtība, kas rada bērnos interesi un vēlmi mācīties latviešu valodu.

Šā gada 12.jūnijā, svinīgā gaisotnē 40 pasaku grāmatas tika nodotas Rīgas domes Labklājības departamenta direktores Ineses Švekles rīcībā, pēcāk grāmatas tiks dāvinātas bērnu aprūpes un dienas centriem visā Rīgā. Līdz šim grāmatas kā dāvinājumus ir saņēmušas dažādas bibliotēkas visā Latvijā, kā arī bērni, kas piedalījušies radošo darbu konkursos.

Latviešu tautas pasaku grāmata ir tapusi „Integrācijas ABC” ietvaros un ir veidota kā palīglīdzeklis latviešu valodas apguvē mazākumtautību bērniem. Grāmatā publicētas dažādas latviešu tautas pasakas, kas ir kā pirmpublicējumi un nav sastopamas nevienā citā bērnu grāmatā. Grāmatā skatāmi skaistie un krāšņie mākslinieces Irinas Vorkales zīmējumi.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība.
75% no projekta finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds, nacionālais līdzfinansējums – 25%.
      Atpakaļ