82250

Somugru tautu dienas 2017
04.11.2017


Koši un sirsnīgi izskanējušas 

Somugru tautu dienas 2017

Rīgas Latviešu biedrībā, 4. novembrī un

Staiceles lībiešu muzejā „Pivālind”, 5. novembrī


Paldies visiem sarīkojuma veidotājiem, atbalstītājiem un dalībniekiem!

Jau ceturto reizi RLB notika starptautiskais sarīkojums „Somugru tautu dienas”. Šī notikuma idejas autors ir Rīgas Latviešu biedrības biedrs, Igaunijas Kultūras ministrijas Mazākumtautību kultūras padomes loceklis Juris Žīgurs, kurš pirms četriem gadiem ierosināja Igaunijas Radu tautu dienu (Hõimupäevad) rīkot Latvijā, jo viena no somugru tautām ir lībieši (līvi) – senie Latvijas pamatiedzīvotāji.

Lai aktualizētu somugru tautu kultūras mantojuma pētniecību un kopšanu, Igaunijā katru gadu oktobrī notiek somugru Radu tautu dienas (Hõimupäevad), un nu jau ceturto gadu Asociācija Fenno Ugria un direktore Vīa Kadi Raudalainenu (Viia-Kadi Raudalainen) piedāvā skaistu un daudzveidīgu kultūras programmu sarīkojumiem Latvijā. Somugru tautu dienas Latvijā tiek gatavotas sadarbībā ar Līvod It /Līvu(Lībiešu) Savienību un vadītāju Ievu Ernštreiti, somugru tautu vēstniecībām Latvijā (Igaunija, Somija, Ungārija) un aktīvu Ungārijas goda konsules Arianas Župikas līdzdalību.

4. novembrī Māmuļā sarīkojuma dalībniekus sagaidīja koklētājas Dina Liepa un Rozīte Katrīna Spīča, kā arī horeogrāfs Ernests Spīčs un tautas muzikante Aiga Auziņa. „Somugru tautu dienas 2017” noskaņā „ievirzīja” izstādes: Tõnu Seilenthal fotoizstāde Olas no ūdensputna ligzdas  (par  Lenarta Meri veiktajiem lauka pētījumiem somugru tautu ciemos) un starptautiskā plenēra „Līvzeme 2017” mākslinieku gleznas, vadītājas māksliniece Agnija Ģērmane un biedrības  „Rāndalist” valdes priekšsēdētāja Veronika Millere .

Sarīkojuma sākumā līvu (lībiešu) folkloras kopas „Rēvele” vadītājas Lauras Šmidebergas rosināti, visi tika iesaistīti himniskā dziedāšanā - lībiešu lūgšanā.

Svētku atklāšanā uzrunas teica:

Skaidrīte Naumova, Rīgas Latviešu biedrības Valdes locekle, grāmatu apgāda „Madris” direktore;

Ieva Ernštreite,  Līvõd Īt /Līvu (Lībiešu) savienības vadītāja;

Teniss Nirks (Tõnis Nirk) Igaunijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā;

 Kinga Šimona,  Ungārijas vēstniecības Latvijā pilnvarotā lietvede; 

Anne Hāvisto  Somijas vēstniecības Latvijā konsule;

 Asociācijas  Fenno – Ugria  konsultants Jāks Prozes (Jaak Prozes);

Starptautiskā mākslas plenāra „Līvzeme 2017” organizatores māksliniece Agnija Ģērmane un biedrības  „Rāndalist” valdes priekšsēdētāja Veronika Millere .

Priekšlasījumu pēcpusdienu, kas bija veltīta somugru tautu tradicionālās mūzikas un dziedāšanas pētījumiem, vadīja igauņu un latviešu tautas mūzikas pētniece un izpildītāja Leanne Barbo. Tajā piedalījās etnomuzikologi no Igaunijas, Ungārijas un Latvijas: 

Maria Korepanovas  (Igaunija) runāja par gūtajiem  rezultātiem I Starptautiskajā muzikāli etnogrāfiskajā ekspedīcijā “ Somugru mūzikas folklora: tradīcijas un mūsdienas”, kurā piedalījās pārstāvji no  Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijas, Igaunijas  literatūras muzeja un Udmurtijas valsts universitātes. Ekspedīcija tika veikta Udmurtijas ziemeļu rajonos;

 Annas Mišinas (Igaunija) stāstījumā varēja iepazīt austrummariešu tradicionālās mūzikas lauka pētījumus (2013.  – 2017. g.);

 PhD Natālija Jermakova (Igaunija)  stāstīja par somugru tautu pārejas rituāliem un saikni ar senčiem;

 PhD Katalīna Lāzāre (Lázár Katalin) (Ungārija) vēstīja par ungāru tradicionālo dziedāšanu, kā arī demonstrēja dažādus dziedāšanas piemērus; 

Zigurds Ete (Latvija) iepazīstināja ar Dzintara Kļaviņa darbību lībiešu kultūrā.

Koncertā izskanēja vairāku somugru tautu tradicionālās dziedāšanas  un muzicēšanas programmas: līvu (lībiešu)  – folkloras kopa kopa „Rēvele”, vadītāja Laura Šmideberga (Igaunija); udmurtu un besermeņu - Maria Korepanova (Igaunija), udmurtu - Pāvels Kutergins un ansamblis „Ošmes” (Igaunija); erzu un mordviešu -  PhD Natālija Jermakova (Igaunija);  mariešu  -  Anna Mišina un  Kristi Mūlinga (Kristi Mühling), (Igaunija); igauņu un ungāru – Katarina Tirmaste (Katariina Tirmaste) un Monika Vāliste (Monika Väliste), (Igaunija); ungāru - PhD Katalīna Lāzāre (Lázár Katalin), (Ungārija); setu  - folkloras kopa „Sīdisosaro” („Siidisōsarō”), (Igaunija). 

Par sarīkojumu raitu norisi gādāja RLB darbinieki Dace Paegle, Reinis Feldmanis, Ivars Piļka un brīvprātīgie palīgi Daiga Kļaviņa, Aiga Auziņa, Anita Feldmane, Dr. agr. Baiba Ošmane, Lūcija Ceicāne, Ilona Ceicāne  un RLB Dāmu komiteja. 

Staicelē „Somugru tautu dienas 2017” koncerta dalībniekiem un viesiem skaistus notikumus ar ekskursijām,  izstāžu, muzeja ekspozīciju apskati un staiceliešu tradicionālo cienastu bija sarūpējušas lībiešu muzeja „Pivālind” direktore  Indra Jaunzeme un Alojas novada  tūrisma  informācijas centra vadītājai  Inese Timermane.

Paldies sadarbības partneriem un atbalstītājiem: Asociācijai Fenno - Ugria (Igaunija) un somugru tautu vēstniecībām Latvijā (Igaunija, Ungārija, Somija), īpašs paldies Ungārijas goda konsulei Arianai Župikai, Līvod It /Līvu(Lībiešu) Savienības vadītājai Ievai Ernštreitei, SIA Metsa Forest Latvia vadībai un Dacei Iraids,  kā arī  Igaunijas Republikas Kultūras ministrijai, Igaunijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai, Igaunijas Radu tautu dienu programmai. 


Ielādēju...
Ielādēju...      Atpakaļ