33907

RLB noslēgusi līgumu par Jaņa Rozentāla fresku izgaismošanu
12.03.2013


2013. gada 12. martā Rīgas Latviešu biedrība, SIA "Ergolux" un Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās kultūras attīstības fonds, klātesot Rīdzenes Rotari kluba pārstāvjiem, parakstīja līgumu par Valsts nozīmes mākslas pieminekļa - Jaņa Rozentāla RLB nama fasādes gleznojumu - fresku izgaismošanu.

Līdzekļi fresku izgaismošanai tika saziedoti 2012. gada 17. novembrī notikušajā Latvijas sabiedrisko klubu un labdarības organizāciju ballē, ko rīkoja Rīdzenes Rotari klubs, LIONS un Club-41 sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrību.

Fresku izgaismošana uzticēta SIA "Ergolux", kura paveiktais darbs fresku izgaismojuma ierīkošanā arī būs kā ziedojums šim mērķim.

Unikālajā latviešu glezniecības dižmeistara Jaņa Rozentāla 1910. gadā radītajā mākslas darbā Rīgas Latviešu biedrības nama virsotnē ietvertā ideja sasaucas ar Rīgas Latviešu biedrības mērķiem un uzdevumiem un ir uzrunājošs simbols un atgādinājums pilsoniskās sabiedrības vienotai, uz sadarbību un attīstību virzītai rīcībai. Centrālajā kompozīcijā attēloti alegoriski tēli no senu laiku teiksmu pasaules - Pērkons, Potrimps un Pīkols. Tie simbolizē spēku. Savukārt kultūras mērķus - skaistumu un gudrību simbolizē panno "Saules sveiciens" uz kreisās un "Pie avota" uz labās puses rizalītiem. Rizalītu sānos attēloti līdzekļi šo mērķu sasniegšanai - tās ir kompozīcijas "Māksla", "Zinātne", "Zemkopība" un "Rūpniecība".

Jau maija sākumā kopīgā darba rezultāts - jaunu krāšņumu ieguvušais Jaņa Rozentāla mākslas darbs priecēs gan rīdziniekus, gan galvaspilsētas viesus.RLB paraksta līgumu par fresku izgaismošanu