40955

Rīgas Latviešu biedrības „Sprīdīša skola” ar Ziemassvētku sarīkojumu ciemosies Strazdumuižas internātvidusskolā
19.12.2013


Rīgas Latviešu biedrības „Sprīdīša skola” ar Ziemassvētku sarīkojumu ciemosies Strazdumuižas internātvidusskolā

Rīgas Latviešu biedrības „Sprīdīša skola” ar sarīkojumu ciemosies Strazdumuižas internātvidusskolā – attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem 19. decembrī no plkst. 12.15 līdz 14.00 – pasākums "Sprīdīša Ziemassvētki". Tajā piedalīsies Strazdumuižas internātvidusskolas – attīstības centra bērni un Rīgas Rīnūžu vidusskolas skolēni.

Ziemassvētki bērnos vieš visjaukākās sajūtas - tie ir lielo brīnumu gaidīšanas laiks.
Pasākuma mērķis ir mācīt bērnos draudzīgu attieksmi pret dažādiem vienaudžiem, mācīt prasmes sadarboties, savstarpēji integrēties. Vislielākais prieks bērniem būs radīt brīnumu pašiem, aktīvi iesaistoties dažādās pasākuma norisēs.

Programmā: izzinošā nodarbība "Ai, bagāti Ziemassvētki...", vadītāja etnogrāfe Indra Čekstere; mākslas nodarbība "Ziemas raksti”, vadītāja Margita Poriete; mūzikas un kustību nodarbība "Kādu dziesmu dziedāsim, Ziemassvētku vakarā?" vadītāji muzikante Anastasija Oļenkina, horeogrāfs Ernests Spīčs, dejotāja Anita Feldmane

Pasākums notiek projektā "Stāvi stipri, strādā droši" ietvaros Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/068/1/NAC/054/2013
Informācija pa tālruni 29528421

 
      Atpakaļ