119634

Rīgas Latviešu biedrība saņem dāvinājumu no Dzidras Lindešas
01.01.2022


      Ar Maijas Jakovičas gādību, Rīgas Latviešu biedrība ir saņēmusi dāvinājumu no Dzidras Lindešas – viņas mātes Olgas Lindešas 20. gs. 30. gados izšūto sienas segu (1,0 x 1,5 m). 

      Sienas segas darinātāja ir Dzidras Lindešas māte Olga Lindeša (dzimusi Vīksne), kura ir viena no pirmajām sievietēm Latvijā, kas ieguvusi augstāko izglītību veterinārmedicīnā un Ugālē strādājusi par diplomētu veterinārārsti. Sega pēc Jūlija Straumes* zīmējumadarināta Jāņa Poruka vecajā skolā Vecpiebalgā un Ugālē kā pateicība un cieņa latviešu karavīriem, kuri Latvijas brīvībai ziedojuši savu dzīvību, tai skaitā, O. Lindešas brālim, kurš krita Brīvības cīņās 1918. gadā. 

      * Jūlijs Straume (1874–1970) bija latviešu tekstilmākslinieks un pedagogs. J. Straume dzimis Druvienā, “Ķempju” mājās, skolojies Tirzā un Mītavas (šodien Jelgava) pilsētas Aleksandra skolā. Profesionālo izglītību ieguvis tolaik pašā respektablākajā lietišķās mākslas mācību iestādē - Štiglica Centrālajā tehniskās zīmēšanas skolā, kas atradās Sanktpēterburgā. Par izcilību mācībās ieguvis stipendiju un līdz ar to iespēju vēl trīs gadus (1905 – 1907)  pēc studijām papildināt savas prasmes tekstilmākslā Parīzē. Kopā ar mācībām Sanktpēterburgā šo laiku līdz 1907.gadam varam uzskatīt par viņa jūgendstila periodu. No šī laika saglabājušies mākslinieka darinātie meti flīzēm, tapetēm, salvetēm un dekoratīvajiem audumiem. 


      Rīgas Latviešu biedrības saime pateicas Dzidrai Lindešai par dāvinājumu! 





      Atpakaļ