33177

Rīgas Latviešu biedrība paraksta vienošanos par sadarbību ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē sekretariātu
07.02.2013


Rīgas Latviešu biedrība paraksta vienošanos par sadarbību ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē sekretariātu

 

7.februārī Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē sekretariāts un 48 nevalstiskās organizācijas, tostarp Rīgas Latviešu biedrība,  parakstīja sadarbības protokolu un vienojās par aktīvu sadarbību Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē, gatavojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gada pirmajā pusgadā.


Sadarbības protokola mērķis ir veicināt informācijas apmaiņu un nevalstisko organizāciju līdzdalību Latvijas prezidentūrasEiropas Savienības Padomē sekretariāta kompetencē esošajos jautājumos, koordinēt komunikāciju ar sabiedrību par Latvijas prezidentūruEiropas Savienības Padomē un kopīgi īstenot projektus un aktivitātes par šiem jautājumiem.


Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts un nevalstisko organizāciju pārstāvji parakstīja sadarbības protokolu, kurā apņemas nodrošināt diskusiju par prezidentūras darba programmu un informācijas apmaiņu par plānotajiem pasākumiem, īstenot kopīgas komunikācijas aktivitātes, kā arī veicināt sadarbību starp trio prezidentūras valstu – Itālijas, Latvijas, Luksemburgas – valsts pārvalžu un pilsoniskās sabiedrības organizācijām vietējā, reģionālā un ES līmenī.


Nevalstisko organizāciju pārstāvji izteica priekšlikumus sekretariātam par prezidentūras prioritāšu noteikšanas procesu un šogad plānotajām publiskajām debatēm, kā arī par līdzdalības veicināšanu Latvijas prezidentūras gatavošanā un īstenošanā.


Līdz 2013.gada 15.martam nevalstiskās organizācijas ir aicinātas iesniegt idejas pasākumiem, kuras tās plānojušas rīkot Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā vai saistībā ar šo notikumu.


Nākamā tikšanās par līdzdalības jautājumiem plānota 2013.gada aprīlī.

 

Foto: Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts


      Atpakaļ