41176

«Ramave – ilgi glabāts noslēpums» – Astrīdes Ivaskas stāstījums
06.01.2014


 «Ramave – ilgi glabāts noslēpums» – Astrīdes Ivaskas stāstījums


No 1929. līdz 1940. gadam pirmskaŗa Latvijā ar 70 biedriem un kopš 50. gadiem latviešu trimdā ārpus Latvijas (biedru skaits tuvojies 200) pastāvēja organizācija Ramave. Tā rīkoja priekšlasījumus, izdeva rakstu krājumus, veicināja filoloģijas un citu jomu studentu un studijas pabeigušo ražīgu pētniecisku un sabiedrisku darbību.

«Ramave kā aktīva latviešu filologu un filozofu un akadēmiski izglītotu literātu organizācija par visu augstāk stādījusi radošu darbu humānitāro zinātņu un mākslas laukos, reizē raugot sekmēt tuvas draudzības izveidošanos locekļu starpā − sekojot savai devīzei „Draudzība, centieni, darbs!”» – tā «Jaunajā Gaitā» nr. 123, 1979. gadā rakstījis Kārlis Zvejnieks.

Aicinām noklausīties stāstījumu par Ramavi RLB namā, Merķeļa ielā 13, ko 2014. gada 6. janvārī plkst. 18:00 sniegs tās dalībniece pēckaŗa posmā – Astrīde Ivaska. A. Ivaska ieguvusi filoloģijas zinātņu kandidāta gradu Vācijā Mārburgas Universitātē; publicējusi dzejoļu krājumus, atdzejojusi no vairākām valodām; strādājusi žurnālu redakcijās, arī par bibliotēkāri un paidagoģi ASV.

Plašāk par «Latvijas Universitātes filoloģijas un filozofijas studentu Ramavi» lasiet LVAK vietnē.
      Atpakaļ