102340

"Veļu vakars" Rīgas Latviešu beidrībā
12.10.2018


VEĻU VAKARS RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBĀ

2018.gada 12.oktobrī plkst. 18.00. uz Rīgas Latviešu biedrības dižgariem veltītu VEĻU VAKARU Rīgas Latviešu biedrības Kamīnzālē aicina RLB Folkloras komisija un Latvijas Dievturu sadraudze. Veļu vakara daudzinājuma uzrunas teiks Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis un LDS dižvadonis Andrejs Broks. Dziesmu ritus vadīs Anda Ābele un folkloras kopa LAIVA. 

Veļu mielošanas tradīcija jau izsenis latvju dievturīgajā dzīvesziņā ir bijusi dzīva un pazīstama. Un tā kļūst arvien pazīstamāka arī mūsdienu sabiedrībā. Rudenī, pēc Miķeļiem, kad saule ieritējusi vakarā vai, kā reizumis, dziesmās teikts, ieritējusi Dievā, sākas Dievaiņu laiks. Veļu laiks. Pateicības laiks. Lai godam un labi varētu tālāk dzīvot, ir svarīgi pateikties senčiem –  viedajiem, stiprajiem, darbīgajiem mūsu dzimtu un tautas priekštečiem. No viņiem esam saņēmuši dārgu mantojumu: savu zemi, savu valsti, savas mājas. Saņēmuši līdz ar padomu, kā mums tālāk nest viņu sēto domu, vārdu un darbu augļus. Pateikties un tālāk tos domāt, teikt un darīt. 


Veļu laiks ir dzīves un dzīvības nepārtrauktības apzināšanās iespēja. Lai arī katra mūsu dzīve, un reizēm arī katrs rudens varbūt ir kā jauns sākums, tomēr tas jaunais sākums nesākas tukšā vietā. Tas turpinās tur, kur senie to atstājuši un devuši mums turpināt. 


Latvijas Dievturu sadraudze savus domubiedrus uz Veļu vakariem aicina ik gadus. Ik rudeni. Tiek piesaukti un pieaicināti pateicībai senie darba veicēji. Šīs gads Latvijai ir īpašs. 100-gades gads. 100-gades rudens. Un tas ir licis mums daudz ko atkal un atkal pārvērtēt un no jauna novērtēt. Gads īpašs ir arī Rīgas Latviešu biedrībai, kam aprit 150.gadskārta. Tik daudz kas noticis šo gadu laikā. Tik dažādi laiki bijuši. Pateicības vārdus šai vakarā teiksim tiem, kas jau Taisaulē, bet savu dzīvi ielikuši svētā darbā Latvijas un latviešu labad, Rīgas Latviešu biedrības labad. Tās sākotnējā spēka radīšanai, tās tālāko ceļu bruģēšanai, līdzināšanai un atjaunošanai. 


Veļu vakars notiks ar senā spēka atgādinājumu no Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāja Gunta Gailīša, ar iedvesmojumu no Latvijas Dievturu sadraudzes dižvadoņa Andreja Broka. Ar skanīgu apliecinājumu no dievtures Andas Ābeles un Rīgas folkloras kopas Laiva – ar dziesmām, kurām ik katrs atnākušais varēsim dziedāt līdz. 


Vakara sirsnībai un sadraudzībai ņemsim līdzi kādu, vēlams, pašu sarūpētu cienastu – veļu un pašu pamielošanai.


Ieeja par ziedojumiem telpu nodrošinājumam.

      Atpakaļ