53259

"Sprīdīša skola" atzīmēs Lieldienas sarīkojumā "Diža, diža Liela diena"
25.03.2015


 Lieldienu prieks "Sprīdīša skolā "

 

Rīgas Latviešu biedrībā 2015. gada 25. martā plkst. 11.00 notiks „Sprīdīša skolas” sarīkojums „Diža, diža Liela diena!”. Tajā iepazīsim un izdzīvosim Lieldienu prieku kopā ar sākumskolas skolēniem, vecākiem un skolotājiem. Sarīkojuma dalībnieki iesaistīsies izzinošā nodarbībā „Zinu, zinu, bet neteikšu” ... etnogrāfes Indra Čeksteres vadībā; olu krāsošanas nodarbībā „Oliņ, boliņ, džimpā, rimpā!” kopā ar „Sprīdīša skolas” vadītāju Margitu Porieti; dabas materiālu rotājumu izstādes iepazīšanā „Cīrulīts gaisā skrēja” Dr. paed. Intas Valdenas vadībā; mūzikas, spēļu un deju nodarbībā „Šūpojat, līgojat!” kopā ar horeogrāfu Ernestu Spīču un tautas muzikantiem.

Sarīkojuma apmeklētāji var ņemt līdzi vienu cieti vārītu, krāsotu olu (jebkurā tehnikā). Mūsu nodarbībā krāsosim olas tradicionālā veidā, materiāli un olas būs uz vietas.

Projekts SIF EEZ NVO DAP „Stāvi stipri, strādā droši” Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/068/1/NAC/054/2015

www.sif.lv   www.eeagrants.lv   www.eeagrants.org

 Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība

Margita Poriete
RLB Folkloras komisijas vadītāja
Tālrunis 29528421
 


      Atpakaļ